Home

Naturliga heltal

De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa De naturliga talen kan konstrueras med Peanos axiom, det är även möjligt att konstruera dem utifrån mängdlära: Låt 0 = ∅ = {}, den tomma mängden. Definiera, för varje mängd a, funktionen S(a) = a ∪ {a} som ger efterföljaren till a Heltalen är dock inte en kropp, den minsta kroppen som innehåller heltalen (heltalens splittringskropp) är de rationella talen. Varje heltal har en entydig faktorisering, varje element kan skrivas entydigt som en produkt av primtal, ett resultat som lätt fås ur aritmetikens fundamentalsats för de naturliga talen Heltal är lätta att komma ihåg. De är inte fraktioner, de är inte decimaler, de är helt enkelt heltal. Det enda som gör dem annorlunda än naturliga tal är att vi inkluderar noll när vi hänvisar till heltal. Man kommer dock matematiker även innefatta noll i naturliga tal och jag tänker inte argumentera punkten Alla naturliga tal är heltal. Vi kan markera naturliga tal på tallinjen. Om vi har två olika naturliga tal, till exempel 13 och 31, så betyder siffrorna 1 och 3 olika saker beroende på deras position i talet. I talet 13 betyder ju siffran 3 att talet innehåller 3 ental (3),.

Välkommen till heltal.info!. Detta är en referens-webbsajt för att utforska positiva heltal. Skriv in vilket heltal som helst mellan 1 och 1000000000000000, och se information of talets egenskaper.. Du kan även läsa mer om enskilda matematiska ämnen via Utforska-länkarna nedan Vi vet att alla naturliga tal även är heltal, men att alla heltal inte är naturliga tal. Det innebär att de naturliga talen, N, är en äkta delmängd till heltalen, Z. I det här fallet betyder det dock inte att Z är en större mängd, för de är båda lika stora - oändligt stora Nej. Naturliga tal är heltal, antingen fr o m 0 eller fr o m 1. Heltal kan vara negativa också.Om man delar ett heltal med ett annat heltal, kan det antingen bli ett heltal (om divisionen går jämnt ut) eller ett bråktal, alla dessa är rationella tal. Reella tal innefattar både alla rationella tal och dessutom alla tal som inte kan skrivas som ett bråk av två heltal, som t ex π \pi. De naturliga talen är alla icke-negativa heltal. Har du sett ngn annan definition där de naturliga talen likställs med de positiva heltalen? Jag tänker mig om de inte är negativa så måste de vara positiva. För mig känns det naturligt ;-) och helt i sin ordning att talet 0 varken är positivt eller negativt Heltal och naturliga tal; Räkneordning; Negativa tal; Tal i bråkform; Förlängning och förkortning; Addition och subtraktion av bråk; Multiplikation och division av bråk; Delen av det hela; Potenser; Negativa baser; Kvadratrötter och andra rötter; Grundpotensform; Överslagsräkning; Storheter och enheter; Prefix; Talsystem; Aritmetiska.

Naturliga tal - Wikipedi

Tal är ett matematiskt grundbegrepp som används för att representera olika storheter, det vill säga sådant som går att mäta i bestämda måttenheter, till exempel antal, längd, vikt, volym, temperatur och tryck. [1]Ett tal är en abstrakt enhet som representerar ett antal eller ett mått. Inom matematiken är definitionen av tal vidare och inkluderar bland annat naturliga tal, heltal. Beräkna uttryck som innehåller heltal, de fyra räknesätten och parenteser. Veta skillnaden mellan naturliga tal, heltal, rationella tal och irrationella tal. Omvandla bråktal till decimalform och omvänt. Avgöra vilket av två bråktal som är störst, dels med decimalbråksutveckling, dels genom förlängning av bråken Rationella tal är inom matematiken tal som kan skrivas som en kvot (ett bråk) av två heltal: [1]. där heltalet T är bråkets täljare och heltalet N bråkets nämnare.. Mängden av rationella tal betecknas vanligtvis med Q eller ℚ (från engelskans quotient).Ett alternativt sätt att uppfatta denna mängd är som mängden av alla lösningar (x) till ekvationer ax - b = 0, där a och b.

En lista över mina mattefilmer: http://mattemedmackan.blogspot.s Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Ceder har en naturlig motståndskraft mot röta och svampöverväxt.; Ek är hårt och hållbart och har en naturlig motståndskraft mot röta.; Men när man efter många års yrkeserfarenhet fått vittnesmål om att skadan uppkommit på. Tal är ett matematiskt grundbegrepp som används för att representera olika storheter, det vill säga sådant som går att mäta i bestämda måttenheter, till exempel antal, längd, vikt, volym, temperatur och tryck.. Ett tal är en abstrakt enhet som representerar ett antal eller ett mått. Inom matematiken är definitionen av tal vidare och inkluderar bland annat naturliga tal, heltal.

Huvudräkning med naturliga tal, heltal ≥ 0. Förinställda val Lilla plus Stora plus Lilla minus Stora minus Lilla plus & minus Stora plus & minus Multiplikation 1 till 5 Multiplikation 0 till 10 Multiplikation 0 till 15 Division 1 till 5 Division 0 till 10 Division 0 till 15 Multiplikation & division 0 till 10 Egen inställnin Heltal $ \mathbf{Z} $ Tiden går i människans historia och behovet av att kunna hålla koll på om någon är skyldig en uppstår. För att hålla koll på detta börjar man använda sig av negativa tal. De naturliga talen och de negativa hela talen tillsammans utgör mängden heltal. Denna mängd betecknas med ett $ \mathbf{Z}$, från tyskans.

(natural numbers) - de positiva heltalen 1, 2, 3 samt oftast också talet noll. Till slutet av 1800‑talet räknades noll inte som ett av de naturliga talen. De flesta matematiker, men inte alla, räknar numera noll till de naturliga talen Klicka på länken för att se betydelser av heltal på synonymer.se - online och gratis att använda Om vi vill förkorta ett bråk eller primtalsfaktorisera ett tal är det smidigt att känna till delbarhetsreglerna som talar om för oss huruvida ett heltal är jämnt delbart med ett annat heltal. Ett primtal är endast delbart med sig själv och 1 Naturliga tal används för att räkna föremål, till exempel äpplen, så länge de är hela. De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa, alternativt de heltal som är positiva. 30 relationer

Heltal - Wikipedi

De rationella talen inkluderar också heltalen. I bilden till höger kan vi se att 2 på talinjen kan skrivas som 8/4 och -3 på tallinjen kan skrivas -9/3. Talmängden 'rationella tal' kallar vi för Q, från latinets quotus, som förstås betyder kvot. I talmängden rationella tal ingår heltalen, och i heltalen ingår de naturliga talen Diskret Matematik: Surjektiva och injektiva funktioner från naturliga talen till hela talen. Frågan lyder såhär: Hitta på fyra funktioner f 1, f 2, f 3, f 4 från de naturliga talen till de hela talen där. a) f 1 är varken injektiv eller surjektiv.. b) f 2 är injektiv men inte surjektiv.. b) f 3 är surjektiv men inte injektiv. b) f 4 är både injektiv och surjektiv

Lär dig mer om naturliga tal, heltal, och heltal

De reella talen fyller upp varje punkt, utan några hål. Bland de reella talen finns heltalen, som är både positiva och negativa, och som inkluderar talet 0. De positiva heltalen och noll är de naturliga talen. Mellan heltalen finns resten av de rationella talen, de som kan skrivas som ett bråk Heltal. Heltalen kan tänkas vara punkter på en linje som sträcker ut sig oändligt långt åt båda hållen. Heltalen är unionen av mängden av de naturliga talen och mängden av de negativa heltalen. Ny!!: 1 (tal) och Heltal · Se mer » Jämna och udda tal. Varje heltal är antingen jämnt eller udda. Ny!!: 1 (tal) och Jämna och udda tal. Ett naturligt tal är valfritt heltal större eller lika med noll (så inga negativa heltal, vissa säger bara större noll (så positiva heltal (kallas också räknatall eftersom du räknar med dem)), men det vanliga sättet är att säga att noll är bland de naturliga siffrorna) Naturliga tal Modeller för antal kor, bilar eller nånting annat. Enklast: för en ko, en bil eller en mattelektion. Sedan: för två kor, dvs en ko och en till ko, osv

Naturliga tal och decimaltal (Årskurs 7, Tal och de fyra

Heltal.info - Din guide till de naturliga tale

 1. Med Frac-knappen så kan du ändra det nuvarande svaret till bråkform. Miniräknaren söker då upp ett bråk som matchar det decimala svaret till 7 gällande siffror. Frac-knappen fungerar bara på icke-heltal i storleksintervallet 1E-9 till 1E10
 2. Heltal . De naturliga talen, med nollan inkluderad, och de negativa heltalen kallas tillsammans för de hela talen. Decimaltal . Decimaltal är när man har med en, eller flera decimaler i talet. Till exempel kan man säga Jag är 1,72 meter lång eller Johan sprang 60 meter på 10,5 sekunder. Bråkta
 3. naturligt tal kallas de tal som är ett positivt heltal eller (11 av 51 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse
 4. Heltal och naturliga tal (Matte 1, Tal) - Matteboke . Positiva tal kallas inom matematiken sådana tal som är strikt större än talet noll (0). Mängden av alla positiva heltal betecknas ibland Z +.Mängden av de naturliga talen är antingen lika med Z + eller unionen av Z + och {0}.
 5. Känner mig helt dum i huvudet men förstår inte det här. Skulle hitta produkten av två positiva jämna heltal till talet 24. Heltal är alltså alla naturliga tal + alla negativa tal. Det jag inte förstår är varför talen inte får vara över 10 i facit. T

Begreppet mängd (Matte 5, Mängdlära) - Matteboke

naturliga tal Heltalen 0, 1, 2, 3 osv. M ngden av alla naturliga tal betecknas vanligen N. Tidigare r knades 0 inte som ett naturligt tal Naturliga tal betecknas med N. Heltal betecknas med Z. Rationella tal betecknas med Q. Vi har också irrationella tal. Kollektivt kallas dessa för reella tal och betecknas R.. Naturliga tal är alltså de vanliga talen som vi har med oss sedan barnsben och som vi använder för att räkna hur många eller hur mycket det finns av ett visst ting

1

Naturliga tal Heltal och naturliga tal (Matte 1, Tal) - Matteboke . Vi går igenom olika typer av tal och framförallt vilka egenskaper som heltalen har Vi övar på naturliga tal och lär oss att skilja på udda och jämna tal Träna naturliga tal gratis i spel online För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Naturliga tal är de tal som är positiva heltal och talet 0. Det är då talen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... och vidare. N är uttryck för mängden av naturliga tal.

Vad är egentligen reella tal? (Matematik/Matte 2

 1. Heltal. Om man vill se matematiken som läran om strukturer, så finns det en enkel struktur att börja med: mängden med sina element.När man, i Aristoteles efterföljd, gör definitioner, så definierar man ett konkret begrepp, genom att tala om ett abstraktare begrepp, och sedan avgränsa det konkreta begreppet med hjälp av sina egenskaper
 2. Heltalen har flertalet algebraiska egenskaper. De är, precis som de naturliga talen slutna under både addition och multiplikation. De har till skillnad från de naturliga talen även additiva inverser; till varje heltal finns ett annat heltal sådant att deras summa är noll
 3. I Sverige utgör naturliga tal (N), det vill säga 0 och alla positiva heltal, centralt innehåll i årskurs 1-3 (Skolverket, 2011a). Naturliga tal samt negativa tal benämns tillsammans för hela tal (Z), vilka utgör e
 4. Öva naturliga tal; Öva heltal; Huvudräkning med heltal, positiva och negativa tal. Du måste kunna räknereglerna för negativa tal. Förinställda val. Första talet. mellan och Andra talet. mellan och Räknesätt. Addition. Subtraktion. Multiplikation. Division. Övrigt. Slumpa.

Är siffran 0 ett positivt heltal? (Matematik/Matte 5

 1. Hejsan, Behöver hjälp med en uppgift som gäller rationella och irrationella tal. Dom första är enkla att förstå, men sedan blir det knepigare (för mig iallafall). a) 4/-8 = -0,5 (Rationellt tal) b) -8/-4 = 2 (Naturligt, Heltal, Rationellt) c) roten
 2. förknippas med termerna i raden av naturliga heltal, enligt en tankestruktur som styrs av de båda principerna om rekursion och bas. (Ifrah, 2002, s. 370) I litteraturen används begreppen talbeteckningssystem och talsystem med samm
 3. dre än det andra heltalet. public static String subtrahera (String tal1, String tal2).
 4. Alla naturliga tal är heltal. Vi kan markera naturliga tal på tallinjen . Om vi har två olika naturliga tal, till exempel 13 och 31, så betyder siffrorna 1 och 3 olika saker beroende på deras position i talet
 5. Naturliga tal - Heltal - Positiva tal - Noll - Negativa tal - Rationella tal - Irrationella tal - Reella tal - Algebraiska tal - Transcendent tal - Imaginära tal - Komplexa tal - Hyperkomplexa tal (Kvaternioner Oktonioner Sedenioner) - Perfekta ta
 6. 2 (TVÅ) ÄR DET NATURLIGA HELTAL SOM FÖLJER 1 OCH FÖREGÅR 2 (Almost Theatre) Previous / Next image ( ) Thumbnails Initiativtagare: Martina Sildén och Jonna Pedevilla

Uppgifter (Matte 1, Tal) - Matteboke

Heltal och naturliga tal (Matte 1, Tal) - Matteboke . I avsnittet om heltalen och de naturliga talen kom vi fram till att heltalen utgörs av de naturliga talen där a och b är positiva tal (-a och -b. I matematikken er et naturligt tal enten et positivt heltal (1, 2, 3,) eller et ikke-negativt heltal (0, 1, 2,) Man säger att uttrycket ovan betecknar mängden av alla naturliga tal. Lägg märke till att de naturliga talen är oändligt många - det är därför det inte finns ett sista tal i mängden ovan. Heltal En vidare breddning av de naturliga talen är heltalen, som till skillnad från de naturliga talen även innefattar de negativa talen. Tillsammans så utgör de negativa och positiva talen NATURLIGA TAL: Blandade övningar 8: Skriv upp alla fyrsiffriga heltal du kan få av siffrorna 3, 5, 9 och 0. Varje siffra får förekomma endast en gång i talet. Vilket är det * minsta tal du kan lägga ** största tal du kan lägga: Talen: 3 509: 5 390: 3 590: 5.

Till slutet av 1800‑talet räknades noll inte som ett av de naturliga talen. De flesta matematiker, men inte alla, räknar numera noll till de naturliga talen. Vill man vara tydlig talar man om de positiva heltalen 1, 2, 3 respektive de icke‑negativa heltalen 0, 1, 2. [ändrad 15 oktober 2018 heltal (matematik) ett tal som anger ett antal utan decimaler, till skillnad från exempelvis rationella tal; mängden av alla heltal betecknas ℤ eller Z och är lika med {0,±1,±2,...} Se även . naturligt tal; Översättninga

Tal - Wikipedi

 1. sta kroppen som innehåller heltalen (heltalens splittringskropp) är de rationella talen. Varje heltal har en entydig faktorisering , varje element kan skrivas entydigt som en produkt av primtal, ett resultat som lätt fås ur aritmetikens fundamentalsats för de naturliga talen
 2. Vilket Positivt Naturligt Heltal som helst kan skrivas på ett entydigt sätt som en Produkt av Primtal så när som på den individuella ordningen av Primtalen Ett Primtal Definieras som. Ett Positivt Naturligt Heltal som bara kan delas med två andra Positiva Naturliga Heltal så Kvoten blir ett Positivt Naturligt Heltal
 3. naturligt tal n (matematik) positivt heltal (med eller utan 0 , beroende på matematisk diciplin); mängden av de naturliga talen betecknas ℕ eller N och är lika med {0, 1, 2,} eller {1, 2, 3,} beroende på matematisk discipli
 4. De naturliga talen tillsammans med mängden av de negativa talen kallas för heltal (som också är oändligt många, men här kan man fråga sig varför de inte är dubbelt så många som de naturliga talen!). Bland heltalen har vi också primtalen. För att ta ska klassas som primtal måste det vara ett heltal som är större än 1 och som.
 5. ten innehåller stora naturliga tal eller tal i decimalform, tal i bråkform, negativa tal eller irrationella tal kan problemen upplevas krångliga. Dessa kan då t.ex. bytas ut mot lägre tal, heltal eller enklare bråktal

1.1 Olika typer av tal - Förberedande kurs i matematik

// subtrahera tar emot två naturliga heltal givna som teckensträngar, och returnerar // deras differens som en teckensträng. // Det första heltalet är inte mindre än det andra heltalet Vad är skillnaden mellan rationellt numrera och heltal? Rationella tal är tal som innehåller de mindre grupperingarna av naturliga tal, heltal och heltal. Det finns tydliga skillnader mellan varje grupperingar, eller undergrupper, och var och en bygger på tidigare. Med andra ord alla heltal är också en r Huvudet klassificering av reella tal Det är uppdelat i naturliga siffror, heltal, rationella tal och irrationella tal. De reella talen representeras med bokstaven R. Det finns många sätt på vilka olika reella tal kan konstrueras eller beskrivas, allt från enklare till mer komplexa beroende på det matematiska arbetet du vill utföra Om resultatet av beräkningarna inte är ett heltal skall det närmaste heltalet användas. WikiMatrix 5 (fem (info)) är det naturliga heltalet som följer 4 och föregår 6 heltal tal. FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 8

1.1. TALTEORI 1.1.2 Heltalsdivision Definition 4 Om a och b är naturliga tal och vi kan skriva a =qb+r för icke negativa heltal q och r och där dessutom 0 ≤ r < b, så kallar vi q för kvoten och r för resten när a divideras med b. Till exempel Exempel 2 Då a =23 och b =5 är q =4 och r =3 heltal Substantiv. heltal (matematik) ett tal som anger ett antal utan decimaler, till skillnad från exempelvis rationella tal; mängden av alla heltal betecknas ℤ eller Z och är lika med {0,±1,±2,...} Se även. naturligt ta De reella talen består alltså av alla de tidigare nämnda talmängderna, de naturliga talen, , heltalen, och de rationella talen, plus de nyss nämnda irrationella talen. Supremumaxiomet [ redigera naturliga tal till reella tal. Att alla tal i bråkform inte kan skrivas som tal i decimalform med ändligt antal decimaler att olika bråk kan beteckna samma tal t ex att kvoten av två heltal kan uppfattas som andel eller som en division t ex = 0,75. Skillnaden och relationerna mellan naturliga tal, heltal och rationella ta Heltal är uppsättningen tal som innehåller alla hela tal tillsammans med de negativa versionerna av de naturliga talen. Heltalsnumret är representerat av ℤ. Rationella tal . Antal som vi brukar tänka på som fraktioner utgör uppsättningen rationella tal. En fraktion är ett tal representerat som ett förhållande mellan två heltal, a.

Heltal och delbarhet. Författare/skapare: Joakim Berg. Område(n): Heltal. Närbesläktade områden. Naturliga tal; Upptäck resurser. I(t) Undersök potensfunktioner; andraderivatan hiss; Lorentztransformation Minowski; Fysik Kap 1 Krafter: Man med Sten x 2 för jämförelse; Undersök matematisk områden • Mängden av alla naturliga tal {1,2,3,} innehåller oändligt många tal. Den är oändlig . • Mängden av alla reella tal är också oändlig. • De naturliga talen kan räknas upp , men det kan inte de reella talen Ett positivt heltal (eller naturligt tal) som är större än 1 kallas för att primtal om det inte är en produkt av två mindre heltal. Om det är en produkt av mindre heltal kallas det för ett sammansatt tal. Till exempel så är 13 ett primtal, medan 14 är ett sammansatt tal eftersom det är en produkt av de mindre talen 2 och 7

Tal – Wikipedia

naturliga tal går att dela in i två undergrupper: jämna tal och udda tal. Det bör undervisningen ta . tillvara. • Ett heltal är . jämnt. om det kan representeras som summan av två lika heltal. Ett heltal som inte kan representeras av två lika heltal kallas . udda Heltal är den uppsättning siffror som innehåller alla hela siffror tillsammans med de negativa versionerna av de naturliga siffrorna. Uppsättningen av heltal representeras av ℤ. Rationella nummer. Siffror som vi normalt tänker på som bråk utgör uppsättningen rationella nummer Med de naturliga talen syftar man antingen på de icke-negativa heltalen eller de positiva heltalen. Mängden av alla naturliga tal betecknas Alla naturliga tal är också heltal. rationella tal (Q) Kan skrivas som a/b där a och b är heltal och b. r ar det minsta talet som ar 0 och kan skrivas p ad; a heltal. (Det nns s akert ett minsta element i en icke-tom m angd naturliga tal.) q ar motsvarande a, s a p = qd + r och r 0. Om r jdjvore r j dj 0, vilket skulle mots aga de nitionen av r som minst. Om ocks a p = q0d + r0 och 0 r0 < jdjf as (q q0)d = r0 r. j dj< r0 r < jdjge

Matematisk induktion – WikipediaMatte - carinaliljedahl | PearltreesVad är egentligen reella tal? (Matematik/Matte 2CASIO Skolräknare - Tekniska räknareBinomialsatsen – Wikipedia

Summan av alla positiva heltal Att säga att det är summan av alla naturliga tal är missvisande. Lite som att säga att summan av Elvis och en gitarr är Love Me Tender nästan . Man måste förklara vad man menar med summa ifall man summerar mängder som inte går att summera i vanlig bemärkelse. Sjekk heltal oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på heltal oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk De nition 1.1 Ett heltal b ar delbart med heltalet a, vilket skrivs ajb, om det nns ett heltal xs adant att b= ax. Man s ager i s a fall ocks a att b ar en multipel av aoch att a ar en delare till b. Att ainte ar en delare till bskrivs a6jb. Varje heltal a ar uppenbarligen delbart med talen 1 och a. Dessa delare kallas triviala Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Vanlig matematisk notation; naturliga tal, heltal, rationella, reella och komplexa tal; manipulation med olikheter: addition. Färdighetsträning: hitta talet på tallinjen (heltal-tiondelar-hundradelar) Färdighetsträning: addition decimaltal; Färdighetsträning: tiondelar * tiondelar = hundradelar; Färdighetsträning: multiplikation av typen 0.7*0.3 och 0.7*3000; Färdighetsträning: multiplikation decimaltal; Varför är 20/0,5 större än 20? Visualisering. Gör ditt eget fuktgel med naturlig vegansk hyaluronsyra Nu kan du göra ditt eget naturliga hyalurongel! HA-gel är en riktigt bra fuktgivande och vårdande produkt som kan användas på hela kroppen, och även som hårvård. Som ansiktsvård är HA-gelen oslagbar, och kan användas varje dag. Tips: Har du torra, skadade hudpartier som är svåra att [

 • Paranoid schizoid test.
 • Natural cycles årsprenumeration.
 • Sjöar i norrland lista.
 • Cha cha.
 • Söka jobb i kanada.
 • Deep purple tps 3508.
 • Deutsch als fremdsprache kindergarten.
 • Www dropbox com mobile.
 • Japansk hundras webbkryss.
 • Lire conjugations.
 • Besöka stutthof.
 • Svz lübz facebook.
 • Motorola z2 force.
 • Utm conformal.
 • Dr luke.
 • Tygband ikea.
 • Blocket lägenheter falkenberg.
 • Questra piramidespel.
 • Moderna allsångslåtar.
 • Karta pressfrihet.
 • Pizzeria drömstan.
 • Sauer 202 gti.
 • Mitt barn slår andra barn på dagis.
 • Kinderkram börse wuppertal.
 • Tygband ikea.
 • Reddit ask europe.
 • Didgeridoo me.
 • Hofbräuhaus münchen speisekarte.
 • Vedum stina.
 • Hur säkert är clearblue graviditetstest.
 • Boysenbär.
 • Bra lediga jobb.
 • Wegerer vorlagen.
 • Hästauktion trav.
 • Kärnan pussel 9 bitar.
 • The universe star episode 1.
 • Neuen freundeskreis finden.
 • Nyamko sabuni.
 • Human needs psychology.
 • Brant bjork merch.
 • How many people were on board the santa maria?.