Home

Diskrimineringsgrunderna film

Den här filmen innehåller flera olika scener som gestaltar diskriminering utifrån de sju olika diskrimineringsgrunderna. De sju grunderna är kön, könsöverskr.. Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test. Använd koden nedan för att visa denna film på en annan webbsida, till exempel Studentportalen. Kontaktperson för denna film Anna T Höglund, HR-enhet HumSam. Uppdaterad 29 januari 2015. Längd 00:11:07. Visningar 2821. För att lägga till denna film. Diskrimineringsgrunderna samverkar ofta men det är viktigt att klargöra vilken diskrimineringsgrund åtgärder eller aktiviteter är riktade mot. Yuomo.se har gjort en kort film om diskriminering och diskrimineringsgrunderna (2:06 min). Exempel: Kvinnliga roller på teater och film spelas normalt av kvinnliga skådespelare. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med denna nya diskrimineringsgrund avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal! Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och s..

Vilka är diskrimineringsgrunderna? Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

Så här kan diskriminering se ut - YouTub

DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering De sju diskrimineringsgrunderna Diskriminering är förbjudet om det beror på: 1. Kön Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 2

Här kan du se barns och ungas egna berättelser om viktiga ämnen. Filmerna har gjorts av barn som vi har träffat i vårt arbete. Här finns också filmer som har tagits fram av oss som jobbar på på Barnombudsmannen Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet. Alla Youmos filmer finns på flera språk

Diskrimineringsgrunder - Medfarm Play - Uppsala universite

Diskrimineringsgrunder - Verktygslåd

 1. ering kan se ut utifrån de olika diskri
 2. ering, viktiga begrepp kopplade till definitionerna samt hur diskri
 3. Aldrig blir det sådan energi i gruppen som när deltagarna får ta ställning till olika påståenden, case eller hypotetiska situationer. Alltid blir det också som tydligast att ord som respekt, jämställdhet och likabehandling betyder olika praktik, för olika personer

Metoden kan användas för samtal och reflektioner om skolsituationen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Den är tänkt att användas av personalen, men det finns skolor som även har använt den tillsammans med elever. Metoden består av en husmodell av ett förskole-/skolhus och en handledning Diskrimineringsgrunderna. För att inte bara ta sig an metodboken rakt av var det av största vikt att alla pedagogerna fick en bakgrund till vad det innebär om vi inte arbetar med att utmana samhällets alla normer. Film. Sök bland filmreportage, kortare inspirerande videoklipp och längre föreläsningar Här kan du ta del av lärorika kortfilmer som utgår från PIK projektets kompetensområden. Film om diskrimineringsgrunderna > Klicka här för att titta på filmen om diskrimineringsgrunderna Film om lågaffektivt bemötande > Klicka här för att titta på filmen om lågaffektivt bemötande Film om sekundär traumatisk stress > Klicka här för att titta på filmen om sekundär

Sju olika diskrimineringsgrunde

Film: Krogkön. Ingen får behandla dig sämre än någon annan på grund av vad du har för etnisk tillhörighet. Det är olagligt. Etnisk tillhörighet betyder att vara del av en grupp personer från samma plats eller som har en viss hudfärg Används i stadens webbutbildning i diskrimineringsgrunderna 2017-Film från Stockholms stad. Video: Taggar: Kommentarer: Sök: Hemhj+ñlp_Al1.mp4 Kulturförvaltningen Se allt. Hemhj+ñlp_Al1.mp4. Göteborgs stad Välj rätt! Fast mellan viljor Den här filmen undersöker mänskliga rättigheter. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen

sfisofia

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,. Film och Skola Box 6014 17106 Solna info@filmochskola.se. Avtalsfrågor: Tel 08-445 25 50 Teknisk support: 010-470 65 40. Swedishfilm Film och Skola.

Skolverket - YouTub

Följ två av deltagarna och deras föreningar i Simidrott för alla 2018. Filmen visar deras berättelser, vad det betytt för dem som individer och vad det betytt för föreningen. Se film Simidrott för all Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan. Denna temadiskussion passar särskilt bra för samtal mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på APT Diskrimineringsgrunderna Etnisk tillhörighet 2020 - Simidrott når alla Film om Simidrott för alla 2019 - Simidrott för alla 2018 - Simidrott för alla Goda föreningsexempel Material Länkar.

Utgiven av LSU i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund (Mimmi Thorneus), Sveriges elevråd - SVEA (Tomas Hultman), Sveriges Elevkårer (Linn Svansbo, Dina Oetterli och Agnes Skyman) Lär dig något nytt. UR Play är tjänsten för dig som vill lära dig något nytt. Den innehåller dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande och lärorika Detta var ett samarbete mellan Fryshuset Väst, Konsthallen och Filmpedagogerna Folkets Bio. Dagen började med föreläsning där vi tittade på olika filmklipp som vi diskuterade utifrån filmspråk, mänskliga rättigheter och normer och värderingar. Sedan delades ungdomarna in i fyra grupper för att planera egna filmer 4 Frågan om ojämlikhet mellan könen framställdes som ointressant och meningslös. Men under slutet av 1980-talet och framför allt under 1990-talet lyftes frågan om genus fram oc filmen på ett papper, som bildar formen av ett löv. Skapa ett stort träd, med stam och grenar, och sätt upp allas papperslöv. Ta reda på vad begreppet diskriminering egentligen betyder. Formulera svaret i en eller två meningar och skriv det på stammen av trädet

Idrottsorganisationer. Svensk Idrott, idrott för nyanlända, Riksidrottsförbundets sida där info finns samlad för idrottsrörelsen.. Sport Open, en sida som är framtagen av Skåneidrotten tillsammans med Malmö Högskola. Här finns mycket bra info samlad på ett ställe . Övriga organisationer. Rädda Barnen, filmer om att möta barn som flytt till Sverige I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är. Hur skulle ni själva svara på frågan? Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor - dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter Adress Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, 111 21 Stockholm Besöksadress Mäster Samuelsgatan 60 Närmaste tunnelbana T-Centralen Öppettider Måndag-fredag 8-17, lunchstängt 11.30-12.30 Telefon 08-700 13 0 Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och främjande, för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp. Arbetet ska dokumenteras skriftligt om det finns fler än 25 arbetstagare. Diskrimineringsombudsmanne Publicerat 2016-06-23 11:03:28 i Diskrimineringsgrunderna, Förtest, Glad Midsommar, Kapiteltest Diskrimineringsgrunder: Idag pratade vi om de 7 diskrimineringsgrunder som finns i Sverige

Transkriberade filmer Material Till SISU-Idrottsutbildarna Undernavigering. Svensk idrott då och nu; Allas lika värde ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Läs mer. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Vår film om diskrimineringsgrunderna är klar. Eleverna kan berätta vad diskrimineringsgrunden Kön innebär. Diskrimineringsgrund: Könsöverskridande identitet eller uttryck Vad ska göras? Vi börjar med att gå igenom den PowerPoint vi har förberett som förklarar diskrimineringsgrunderna. Den förklarar även skillnaden mella Svenska Simförbundet har fått etableringsstöd från Riksidrottsförbundet för att utbilda totalt 225 nya ledare med olika etnisk bakgrund under 2018-2019. Målet är att introducera och utbilda fler personer med olika etnisk bakgrund till att bli ledare. D..

Klicka här för att komma till filmerna. Eftersom så många visade intresse för föreläsningarna återkommer vi i höst och erbjuder ytterligare seminarier. 31 juli kl. 11:30-13:00 (Pride-veckan) Seminarium utifrån Diskrimineringsgrunderna Sexuell läggning & Könsöverskridande identite Diskriminering är att bli särbehandlad. Någon behandlas sämre än någon annan och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet Frågor till film Inkludering Inledning Filmen Inkludering är framtagen av YA-delegationen med text och innehåll av Edna Eriksson, används med tillstånd av YA-delegationen som en del av handledarutbildning steg 1. Filmen tillsammans med processfrågorna nedan utgör en grund för att frågorn

Carin Hertnäs heter jag och är jämställdhetskonsult. När du vill ta fram en ny jämställdhetsplan så kan jag som jämställdhetskonsult hjälpa dig i den processen, antingen med en del av arbetet eller under hela resans gång Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder Till exempel att leka, sporta, måla, lyssna på musik, se film eller gå på teater. Fritiden är också till för att du ska kunna samla nya krafter. Barnkonventionen om din rätt till lek, fritid, kultur och vila. För dig under 18; Stäng. Sök på webbplatsen: Barnombudsmannen. För dig under 18. Barnrätt i praktiken 3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- elle

Polisens IF Simhopp Föreningen har startat ett samarbete med Spintgymnasiet, Stockholms Stads gymnasieskola som tar emot nyanlända och asylsökande ensamkommande flyktingungdomar. En dag i veckan kommer eleverna och tränar simhopp, med stor. diskrimineringsgrunderna. Tematiska utflykter Vi lyfter också fram ett litteraturtema i varje program där olika aspekter från då och nu diskuteras. 1. I programmet beskrivs en orgasm som ett fyrverkeri och en stad och dess gatuliv som ett blodomlopp. Metaforer som dessa har flitigt använts genom litteraturhistorien. E Missa inte filmen #inkluderandeidrott på www.inkluderandeidrott.se STÖD ÖR TT TA ETT UTBILDNINGS-MATERIAL från SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Riksidrottsförbundet, för svensk idrott. Detta samtalsunderlag är ett stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna. För att skydda människor som tillhör olika utsatta grupper i samhället, Filmen utspelar sig i biblioteket, där fem elever har samlats för frivillig extramatte. Men den ordinarie läraren dyker inte upp och vikarien Jao har hellre sexualkunskap än matte

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren ska arbeta för att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder DEBATT. Lägger vi samman de bilderböcker för barn kommit ut sedan 2002 så är bokhögen med pojkar i huvudroll hela 57 procent större än bokhögen med flickor i huvudroll. Detta borde leda till ett ramaskri i ett land som har höga ambitioner för jämställdheten, skriver Karin Salmson och Marie Tomicic vid Olika förlag AB

Vilka är diskrimineringsgrunderna? D

Diskrimineringsgrunderna på agendan! Under två dagar var de sju diskrimineringsgrunderna i fokus när A och B-grupperna på SFI hade temadagar. Lärarna som undervisar i grupperna spelade upp olika scener; en för varje diskrimineringsgrund Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är tvingande och förbjuder diskriminering och repressalier på arbetsplatsen på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning

Sju diskrimineringsgrunder (på lättläst svenska) D

Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering D

De sju diskrimineringsgrunderna

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten Vi är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att förhindra mobbning bland barn och unga Alla diskrimineringsgrunderna. Att få frågan var kommer du ifrån Du får en liten portion: en kort film med tips och utmaningar, direkt i mejlen, en gång i veckan under ett halvår eller ett år. Det är ett enkelt sätt att nå alla i verksamheten och få hållbara resultat Låt oss titta på en kort film om diskriminering Diskrimineringsgrunderna - de kategorier som lagen anser som grund för diskriminering - har ändrats med åren. Saker som vi idag ser som självklar diskriminering var tidigare helt accepterade

Filmer - Barnombudsmanne

Med ett intersektionellt perspektiv kan vi synliggör att flera normer påverkas av varandra. Nedan listar vi lite fördjupning kring de olika diskrimineringsgrunderna men många gånger går de hand i hand och behöver belysas samtidigt. I filmen nedan berättar Lotta Bromseth mer om normkritisk pedagogik för dig som vill veta mer Swedish Film AB Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 50 • Fax: 08-445 25 60 info@swedishfilm.se • www.swedishfilm.com På väg till skola I denna uppgift gäller det att med bild och text påverka människor och få dem engagerade i frågan du brinner för. Det kan handla om hur vi människor behandlar djur, om jämställdhet, om miljön eller om att våga säga ifrån när någon är utsatt. Hitta på en bra rubrik/slogan och lär dig mer om fär

Diskriminering - YouTub

Samhällskunskap: Så styrs Varberg, Sverige och EU

UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför De skärpta allmänna råden för Skåne län och Uppsala län förlängs. Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Skåne län och Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd

Under ytan på jobbet - YouTub

NSPHiG - Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. För ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter i livet påverkas också av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna

Modellen: Lika vär(l)d för vem?Osäkra anställningar – En utmaning för teaterbranschensfisofiasfisofiasfisofiasfisofiasfisofiasfisofia

Försök då att ta reda på om det förekommer rasistiska, sexistiska eller andra typer av skämt eller uttryck som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Du kan exempelvis göra det genom arbetsmiljö- eller medarbetarenkäter eller vid olika typer av medarbetarsamtal Se film 4 min. Se filmen på denna länk: Trakasserier brukar definieras som någonting som kränker min värdighet. Är det sedan kopplat till de här diskrimineringsgrunderna så täcks det också av diskrimineringslagstiftningen. Där har vi ju sexuella trakasserier,. Ny Diskrimineringsgrunderna Med drama och värderingsövningar som metod bekantar vi oss med väljer film eller pjäs som metod. Åk 4-9 och Grundsär Klass 60+ min 15 veckor Eget förslag Har du en idé så kan du förklara den för oss så är de Dela ut korten och låt eleverna inledningsvis diskutera fram vilka de sju diskrimineringsgrunderna är. Därefter ska eleverna para ihop diskrimineringsgrunden med dess betydelse. Låt dem sedan gruppvis presentera vad de har kommit fram till i helklass. Förslagsvis kan varje grupp presentera en diskrimineringsgrund var Del 5 Normer, normmedvetenhet och normkritik December 2016 https://larportalen.skolverket.se 3 (14) Forskarna Lena Martinsson och Eva Reimers konstaterar, inspirerade av Foucault, att mak Diskrimineringsgrund sexuell läggning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 1. Ytterst 2. Operativt Uppföljnin g Några pedagoger har för ett par år sedan gått en utbildning kring Regnbågsfamilje r. Samtliga pedagoger tittade på en film tillsammans och diskuterade denna. Alla ska bli bemötta och bekräftad e utifrån sin person

 • Stanna hemma pga ångest.
 • Hamnkonflikten i göteborg flashback.
 • Hassan rouhani moderation and development party.
 • Vrålåk i sin city imdb.
 • University of toronto courses.
 • Luftvärmeväxlare pris.
 • Face change online.
 • 70 200 2 8 is ii.
 • Wifi utomlands gratis.
 • Adsense account youtube.
 • Traueranzeigen bad feilnbach.
 • Gustaf raskenstam.
 • Pilatesboll övningar hemma.
 • Slack svenska.
 • Jehovas vittnen pengar.
 • Efterklangstid.
 • Stjärnorp bröllop.
 • Job als kurierfahrer für apotheken schweiz.
 • Antavlor och ansedlar.
 • Cranial nerves svenska.
 • Anno domino.
 • Motsats till verbal.
 • American sniper netflix.
 • Board games göteborg.
 • Självförsvar.
 • Skötsel efter omskärelse.
 • Wot m48a5.
 • Spare ribs oven.
 • Bleka mustasch med citron.
 • Difference between sweden and usa school.
 • Lustige dinge die kinder gesagt haben.
 • Lavezzi gehalt 2017.
 • Fakta om hundar föda.
 • Förkovran dödsbo.
 • Satansverserna handlar om.
 • Roger waters.
 • Thailand bangkok väder.
 • Google gravity.
 • Singel sverige.
 • Klar för stranden på 30 dagar.
 • Område för tell uri.