Home

Hvitfeldtska intagningspoäng ekonomi

Ekonomi - Hvitfeldtska gymnasiet - Göteborgs Sta

Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet) Viktigt om högskoleprovet hösten 2019 Statistiken När du söker till gymnasiet gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. För att kunna söka till gymnasiet måste du vara behörig. Detta betyder att du måste du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se

Intagningspoäng och medelvärde GÖTEBORG Preliminär Slutlig---Definitiv Utbildning Intp Mv Intp Mv Intp Mv Affärsprogrammet SM, Hvitfeldtska gymnasiet 205 234 Anpassad Asperger SM, Burgårdens utbildningscentrum 90 172 Barn och fritidsprogrammet, Burgårdens utbildningscentrum *) 153 Bernadottegymnasiet IVP, Katrinelundsgymnasiet **) 21 www.hvitfeldtska.se. Postadress: 411 33 Göteborg. Kontakt: 031-365 00 00 info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se. Ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik

Kitas - ett aktivt val. Vi erbjuder en kreativ studiemiljö för dig som vill ha möjlighet att satsa på både studier och specialintressen. Hos oss går många idrottare, men också de som fördjupar sig i något skolämne Intagningspoäng och medelvärde Aspero Idrottsgymn. Göteborg, Idrottsinriktning - Samhäll/Ekonomi A 170 208*) 198 Bräckegymnasiet, Byggprogr FFG, Anläggning, Mark/Maskin (grävm 145 166*) 152 Hvitfeldtska gymnasiet, Estetiska programmet, Musik. Kitas Ekonomi är en modern och trivsam skola med en hög utrustningsnivå inom ekonomiska ämnen. Våra lärare är naturligtvis duktiga pedagoger men har även en mångårig erfarenhet från näringslivet vilket ger en verklighetsnära undervisning med hög kvalitet

Hvitfeldtska satsar på profileringar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, handel, ekonomi, språk och musik. International Baccalaureate, fransk och tysk sektion samt övriga internationella utbyten ger skolan en internationell atmosfär Här hittar du gymnasium med Ekonomiprogrammet i Göteborg. Jämför gymnasium och kom i kontakt med skolorna

Hos oss får du en inspirerande skolmiljö och en god utbildning som förbereder dig för livet och för vidare studier på högskolan. Våra lärare är engagerade och inspirerande. De arbetar alla för att du ska lyckas. Schillerska är känd för sitt samhälls- och kulturengagemang och vårt centrala läge i Vasastan ger stora möjligheter till spännande utbyten med andra gymnasieskolor. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Karlstads universitet år 2019. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Preliminärintagningen - Intagningspoäng och medelvärde • Kommunvis med skolor i bokstavsordning • Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning • Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. Förklaringstext till bilagan saknas. I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunal Ekonomin i olika länder hör ofta ihop med varandra på ett eller annat sätt. Till exempel så kan en ekonomisk kris i ett land påverka ekonomin i ett annat, och detsamma gäller för lagar. På ekonomiprogrammet får du lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika möjligheter till handel samt hur det går till när länder går samman och sluter avtal om lagar.

Hvitfeldtska gymnasiet är den största gymnasieskolan i Göteborg.Skolans historik sträcker sig mer än 350 år tillbaka och skolan inryms i två stora byggnader, 350 [2] meter väster om Götaplatsen i centrala Göteborg Efter gymnasiet har du högskolebehörighet och är väl förberedd för utbildningar inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen juridik kan vara frivårdsinspektör, jurist, advokat, polis, åklagare, ombudsman, lärare eller socionom. Några kurser på inriktningen juridi

Hvitfeldtska gymnasiet - Tradition och förnyelse sedan 1647. Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som vill erbjuda högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Hvitfeldtska satsar på profileringar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, handel, ekonomi, språk och musik. International Baccalaureate, fransk och tysk sektion. Hvitfeldtska satsar särskilt på profileringar inom naturvetenskap och matematik, handel och ekonomi, språk och musik. International Baccalaureate med sitt diplomprogram, samt naturvetenskapsprogrammet ger skolan en internationell atmosfär Allt fler elever kommer till vår ekonomiutbildning för att de ser Bromma gymnasium som en viktig plattform för sitt eget framtidsbygge Ekonomiprogrammet - Ekonomi. Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag

Kontakt info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se 031-3670600; Ekonomiprogrammet - Juridik. Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Inriktningen ekonomi ekonomi Ekonomiprogrammet inr ekonomi, Kärrtorps gymnasium 162.50 Ingen antagen 197.5 33 33 6 0 Ekonomiprogrammet inr ekonomi, P A Fogelströms Gymnasium 245.00 Ingen antagen 260.0 64 64 123 0 Ekonomiprogrammet inr ekonomi, Thorildsplans gymnasium 245.00 Ingen antagen 260.0 66 66 113 Kandidatprogram i ekonomi och IT Kandidatprogram i företagsekonomi Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Masterprogram i bank och finans Masterprogram i management studies Masterprogram i marknadsföring Masterprogram i redovisnin Inom väldigt många branscher och yrken samt som privatperson behövs kunskaper inom ekonomi. Ekonomiprogrammet är ett brett program som kan leda till många olika utbildningar och karriärer. Vilka intagningspoäng krävs? Det varierar. Någonstans mellan 230-260 poäng beroende på hur många som söker till oss samma år

Inriktningen ekonomi innebär istället en extra kurs i företagsekonomi och matematik 3b, vilket innebär behörighet till civilekonomutbildningen. På båda inriktningarna genomför eleverna en kurs kopplad till ung företagsamhet, UF. Ladda ner poängplan för Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi Här presenteras antagningsgränser och median som gällde för antagningen HT-2017 på Tibble Gymnasium De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2020. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena..

Hvitfeldtska gymnasiet i Götebor

Ekonomiprogrammet är perfekt för dig som gillar ekonomi, juridik, företagande, entreprenörskap och samhällsfrågor. Fridagymnasiet är dessutom certifierat för att diplomera gymnasieekonomer. Som diplomerad gymnasieekonom blir du behörig för vissa ekonomijobb och förstås ännu bättre förberedd för fortsatta studier. Bli diplomerad.. Statistik över hur det har sett ut vid antagningen tidigare år kan ge en vägledning om hur stor chans du har att komma in på en utbildning. Antagningen sker i tre steg, första och andra urvalet och därefter reservantagning vid universitetet för de utbildningar som har platser kvar. Statistiken visar därför olika beroende på vid vilket steg du tittar Ekonomiprogrammet inr. ekonomi, profil internationell ekonomi, Nacka gymnasium 255.00 Ingen antagen 263.7 32 32 56 0 Ekonomiprogrammet inr. juridik, Nacka Gymnasium 270.00 Ingen antagen 296.2 64 64 109 0 Ekonomiprogrammet inr juridik, Young Business Creatives 272.50 Ingen antagen 287.5 32 32 114

Antagningspoäng - Gymnasium

 1. På Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan vill vi väcka din nyfikenhet och ditt samhällsengagemang. Vi är skolan för dig med höga ambitioner, som vill studera vidare efter studenten
 2. Intagningspoäng. Siffrorna gäller meritvärdet efter slutlig antagning i augusti 2019. EK - Inriktning ekonomi med profil globala entreprenörskap Lägst 212,5 poäng Median 236,3 poäng. NA - Inriktning naturvetenskap och samhälle, profil hållbar utveckling Lägst 272,5 poän
 3. Meritvärden slutlig antagning Båstad 2020 (pdf, 5,39 KB) Meritvärden slutlig antagning Helsingborg 2020 (pdf, 14,83 KB
 4. Ekonomi. Ekonomiprogrammet på Samskolan ger dig en stabil grund inom det samhällsvetenskapliga området med fokus på ekonomi och juridik, inför dina fortsatta studier på högskola eller universitet. Du får utveckla dina kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi,.
 5. Ekonomiprogrammet - Ekonomi Idrott, Malmö Idrottsgymnasium 270.0 298.0 Ekonomiprogrammet - Ekonomi , Kunskapsgymnasiet Malmö A 190.0 Ekonomiprogrammet - Ekonomi , ProCivitas Privata Gymnasium Malmö 285.0 311.0 Ekonomiprogrammet - Ekonomi , Drottning Blankas gymnasieskola Söderpor A 227.0 Ekonomiprogrammet - Juridik , Malmö Borgarskola 255.
 6. Öppet hus Ekonomi/musik. LM Engströms Gymnasium 2020-11-24 16:30 - 19:30 Plats: Vallgatan 11. Öppet hus Bräckegymnasiet. Hvitfeldtska gymnasiet 2021-01-23 11:00 - 14:00 Plats: Rektorsgatan 2, Göteborg (föranmälan krävs) Digitalt öppet hus

Antagningspoäng till högskolor och universite

Hösten 2016 krävdes det 258 betygspoäng (Mtv, meritvärde) för att komma in på Ekonomiprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Ingen särskild antagning görs till inriktning, dvs man söker tiII Programmet Ekonomiprogrammet - och inte specifikt tiII inriktningen (juridik eIIer ekonomi) på studier i främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områ-den. Programmets innehåll På Hvitfeldtska finns programmets två inriktningar, Ekonomi och Juridik. År 1 av Ekonomiprogrammet är gemensamt för alla ekonomer. Du läser som obligatoriska kurser Svenska 1, Engelska 5, Företagsekonom

 1. Ekonomi­programmet är i huvudsak en teoretisk utbildning, men du erbjuds också möjligheter att kombinera teori med praktik. Under utbildnings­perioden varvas teori med verklighetsanknutna och tematiska arbetssätt. Inriktningar. Ekonomiprogrammet erbjuder två inriktningar
 2. Hvitfeldtska gymnasiet - Ekonomi. Index. 2013. I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen Stämmer helt och hålletför den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen Vet ej.
 3. Inriktningskurser Ekonomi 300 p . Entreprenörskap och företagande 100 p Företagsekonomi 2 100 p Matematik 3b 100 p. Programfördjupning 300 p. Till detta kommer: Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p . Här kan du läsa mer om Ekonomiprogrammet på Skolsverkets webbplat
 4. 13 votes, 27 comments. Hej! Min son ska välja gymnasium om inte allt för lång tid och vi har varit runt och kollat lite. Han funderar på ett par
 5. Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får därigenom djup förståelse för kommunikation och samarbeten över områdesgränserna. Under årskurs två väljer du teknikinriktning inom något av områdena: datateknik

Studera hos oss På Handelshögskolan kan vi erbjuda några av Sveriges populäraste utbildningar inom ekonomi och juridik. Du kan välja bland både kurser och program Hvitfeldtska gymnasiet ligger mitt i centrala Göteborg och är en av landets äldsta och största gymnasieskolor. Skolan grundades år 1647 och har ungefär två tusen elever. Det är en mångsidig skola med högskoleförberedande program, yrkesprogram och spetsutbildningar

Antagningspoäng 2020 Chalmer

 1. Vill du förstå hur samhället fungerar och hur vi kan förbättra det så är det här programmet för dig. Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och får både teoretiska redskap och praktiska färdigheter med dig ut i yrkeslivet. En pol. kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare
 2. På tisdag öppnar Hvitfeldtska gymnasiet dörrarna för ett nytt läsår. Ett läsår som kan beskrivas som allt annat är normalt. Gymnasiet bygger bland annat ett tält för att sprida på eleverna under lunch. - Det är en speciell tid - vi försöker göra det bästa av situationen, säger verksamhetschefen Mikael O Karlsson
 3. Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer

Klara Teoretiska Gymnasium har elva skolor, i sex olika städer från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Vi är den bästa förberedelsen för studier på högskola, och ditt första steg mot framtiden Inriktning Ekonomi. Tillsammans med de gymnasiegemensamma ämnena och dina individuella val läser du företagsekonomi, juridik, marknadsföring, entreprenörskap, psykologi, organisation och ledarskap. Bokföring, budgetering och kalkyl ingår också. Ung Företagsamhet. På Ekonomiprogrammet kan du också starta ett eget företag Program/utbildning. poäng. Bygg- och anläggning. 150. Barn- och fritid. 137,5. El- och energi. 195. Ekonomi Rekarne. 167,5. International Business Management.

Antagningspoäng Lunds universite

Antagningspoäng 2019 Chalmer

Öppet Hus 14 januari (2021) klockan kl 17.00 (Ekonomi) FULLT, kl 18.00 (Samhäll) och kl 19.00 (Natur) FULLT. De första 50 som anmäler sig till stora.exp@edu.samskolan.se är välkomna. Max en vuxen per sökande elev, samtliga måste anmäla sig. Mer om Gymnasievale Antagningskanslier.se Antagningskanslier i Sverige. OBS! Från och med 1 januari 2020 tar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) över ansvar för drift och underhåll av den webbsida som presenterar Sveriges antagningskanslier När nära och kära är portade från utspringet får man ta till andra lösningar. På Hvitfeldtska överraskades studenterna - av 174 papallar. - Det var jättefint. Jag började nästan.

Antagningspoäng på gymnasie

Beslutet fattat: Så blir Hvitfeldtska gymnasiets studentfirande Publicerad 2020-05-07 DN träffade Hugo Berg, Layla Jassim, Alva Hasselblad och Ester Hillgren för ett par veckor sedan Studera hos oss På Handelshögskolan kan vi erbjuda några av Sveriges populäraste utbildningar inom ekonomi och juridik. Du kan välja bland både kurser och program 2020/11/09 15:15:38 09 nov 15.15 Öppet hus Många gymnasieskolor erbjuder Öppet hus i samband med ansökningsperioderna. Det är en bra möjlighet att lära sig mer om hur det är att vara elev på en skola. Ofta kan du ställa frågor till både lärare och elever, se skolans lokaler och göra dig en uppfattning om vad som passar just dig Hvitfeldtska GymnasietHvitfeldtska satsar särskilt på profileringar inom naturvetenskap och matematik, handel och ekonomi, språk och musik. International Baccalaureate med sitt diplomprogram, samt naturvetenskapsprogrammet med fransk och tysk sektion ger skolan en internationell atmosfär Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Lund 2019 19-06-28 Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. Mer information om behörighet finns på www.skånegy.s

Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi

Inriktning ekonomi, profil entreprenörskap. Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, profil entreprenörskap. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Hej! Jag satt och kollade på intagningspoängen för läkarprogrammet, då höstens inte kommit ut ännu kollade jag på vårens och såg att man kunde bli läkare med endast 1.60 på en av skolorna och många hamnade på 1.65 vilket jag observerat endast två gå Vi har över 150 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå. Masterutbildningarna omfattar oftast två års studier och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige Under programmet kompletteras teoretiska studier med praktisk problemlösning. Studenterna kommer tidigt i utbildningens skede i kontakt med praktiserande jurister. Utbildningen förbereder studenterna för deras framtida yrken genom att låta dem pröva på juristens olika roller och visar hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv

Antagningspoäng för Civilingenjör 201

 1. Hvitfeldtska må ha funnits längre, med knapp marginal, men tar gärna efter Rudebecks, avundas vår skolas standard och resultat, i form av lyckade elever. Om du inte förstår, let me put it this way; En wannabe behöver inte vara yngre än tinget föra att avundas det
 2. Studier i ekonomi ger dig en bred bas för fortsatta studier inom ekonomi, samhälle och juridik och passar dig som vill studera vidare till exempelvis entreprenör, marknadsförare, försäljare, nationalekonom eller jurist. Det bästa med Grillska är lärarna. De har hög ämneskompetens och gör sitt yttersta för att alla ska trivas
 3. Ekonomi och juridik i en spännande förening - utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer. HT 2020; Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp. HT 2020, Helfart, Linköping. Stängd för sen anmälan. Studiestart. HT 2020
 4. Hvitfeldtska gymnasiet är den största gymnasieskolan i Göteborg. Skolans historik sträcker sig mer än 350 år tillbaka och skolan inryms i två stora byggnader, 350 [2] meter väster om Götaplatsen i centrala Göteborg. Hvitfeldtska gymnasiet Hvitfeldtska högre allmänna läroverke
 5. ( Kandidatprogram i digital affärsutveckling, HT21 180 HP, 100 % ) Vill du arbeta med digital marknadsföring, e-handel, affärsanalys eller kommunikation och leda den digitala övergången som alla företag och organisationer går igenom i dag? En förutsättning för att kunna skapa nya digitala lösningar är att ha djupa kunskaper i både IT och ekonomi och kunna se hur de samverkar för.
 6. Hvitfeldtska gymnasiet. Bild: Historiker Licens: CC BY-SA 3.0. 1966 kommunaliserades skolan och fick namnet Hvitfeldtska gymnasiet. Idag utgör även det tidigare Handelsinstitutets byggnad en del av Hvitfeldtska gymnasiet
 7. ärt intagningspoäng redan nu? :bump

Hvitfeldtska gymnasiet - Gymnasiedagarna och Future Skill

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag Lärare i svenska och spanska till Hvitfeldtska gymnasiet Utbildningsförvaltningen Ansök senast 2020-11-30 Omfattning Deltid Anställningsform Tidsbegränsad anställning Annons publicerad 2020-11-16; Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd SDF Angered Ansök senast 2020-11-30 Omfattning Heltid Anställningsform Tillsvidareanställnin Hej! Jag går naturvetenskapsprogrammet och har börjat kolla på vad jag ska läsa på universitetet. Jag vill jobba inom något med ledarskap på företag, t.ex regionschef, VD eller liknande chefsposition. Nu står jag inför det svåra valet om jag ska läsa till civilekonom eller till civilingenjör inom industriell ekonomi Anmälan och antagning Meriter, behörighet, urval... Det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet! Här får du en överblick över hela processen - från att du anmäler dig till terminsstart Kitas Ekonomi Stora Badhusgatan 12 Tel: 031-711 17 62 . Kontaktformulär. Använd gärna kontaktformuläret för att snabbt komma i kontakt med oss på kitas. Skicka. Vår personal

Kita

 1. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Ekonomi, som ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation
 2. Hvitfeldtska Gymnasiet Rektorsgatan 2 Göteborg. Denna parkering är stängs under tiderna du vald
 3. Som civilingenjör i industriell ekonomi använder du din tekniska kompetens tillsammans med de kunskaper du fått om ekonomi och ledarskap för att lösa de uppgifter som hör till ledning och styrning av teknikbaserade verksamheter. Du fungerar som en länk mellan rent tekniskt inriktade civilingenjörer och ekonomer
 4. Ansökan till LTH:s program och fristående kurser görs via antagning.se.. Sen ansökan . Missat att ansöka i tid? Från den 15 juli är det möjligt att söka till ett antal kurser och program
 5. ut to destination. Hämta vägbeskrivning. Ej täckt. Göteborgs Stads Parkerings Hvitfeldtska Gymnasiet Rektorsgatan Centrum 411 33 Göteborg +46 31 774 37 00. Sortera efter: Avstånd Pris
 6. Deli Zie Di LeonardoPolhemsgymnasiet Göteborg Intagningspoäng. Vackra gratis stock foton. Sju8nio val extra 2016 by Content A place for your photos. A place for your memories. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Cynthia reflekterar - Förvaltningschef i Kungsbacka med Här är de populäraste gymnasieprogrammen | GP. Här går.
 7. Kitas - Kitas Ekonomi
 • Importera husbil från tyskland 2015.
 • Blommande kaktusar.
 • La pura vita weinfelden öffnungszeiten.
 • Tandvård gravid gratis.
 • Lila barcelona flashback.
 • Plump mattespel.
 • Ikea integrerad frys.
 • Hemtjänst kostnad.
 • Moskeer i sverige.
 • Wien show.
 • Korean plastic surgery price.
 • Sportlovsaktiviteter göteborg 2018.
 • Skolstart 2017 göteborg.
 • Ostbricka present.
 • Da vinci resolve free editor.
 • Unfall mühlberg heute.
 • Jor el.
 • Bake off skövde.
 • Sims free play geld hack.
 • Brunnen.
 • Kalk surt eller basiskt.
 • Schwarzwälder kirschtorte.
 • Dagligvaruhandel betydelse.
 • Slemhinna vid tidig graviditet.
 • Stan smith adidas prisjakt.
 • Autodidakt musiker.
 • Laserzone essen.
 • Helstekt fylld fläskfile i ugn.
 • Koek verlichting webshop.
 • Ett rum med utsikt kostymdrama.
 • Föreläsning.
 • Bostadsrätter nacka kommun.
 • Straffrättsliga principer.
 • Mmm bop bop bop mmmbop.
 • Jesse johnson deacon johnson.
 • Måste man ha truckkort för att köra truck.
 • Möbeltvätt göteborg.
 • Parabolantenn.
 • The everlasting man.
 • C more mina sidor.
 • 3d druck zukunftstechnologie.