Home

Feministisk teori litteratur

Feministisk teori Från feminism till feministisk litteraturteori Feminismen brukar delas in i vågor där den första sträcker sig från 1830 till 1920, och i första hand handlar om sakpolitiska frågor - medan den andra vågen som tog sin början 1960 fokuserar på könsroller och orättvisa strukturer Pris: 248 kr. häftad, 2007. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Feministisk litteraturteori (ISBN 9788253019451) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Feministiska lästips! Den 8:e mars är det den internationella kvinnodagen. Vi vill därför passa på att bjuda dig på våra bästa feministiska boktips. Här hittar du feministisk teori, briljanta serieromaner och nya skönlitterära böcker som vi tror kan bli framtidens feministiska klassiker Om kvinnors organisering och feministisk teori. Eduards, Maud (2012): Kroppspolitik: om Moder Svea och andra kvinnor. Elvin-Nowak, Ylva och Thomsson, Heléne (2012): Att göra kön: Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män feministisk litteratur. feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, (16 av 113 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Feministiska föregångare Vi tipsar om 39 feministiska böcker att läsa - för barn, ungdomar och vuxna, för döttrar och söner. Feministisk litteratur, både klassisk och modern Välkommen in i den feministiska litteraturens värld. Det finns gott om böcker som matar på vår hunger efter feministisk litteratur. Från klassiker till nutida storsäljare - Baaam har samlat 15 feministiska böcker du bör läsa

Feministisk teori Bokkoll

Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus.Feministiska vetenskapsteoretiker arbetar både rent teoretiskt och teoretiskt-empiriskt och det huvudsakliga studieobjektet har varit naturvetenskape Detta är några snabba anteckningar jag gjorde 1991 på en forskarkurs i feministisk teori på Sociologiska Institutionen i Göteborg. En förstår att jag ännu inte hunnit läsa Judith Butlers poststrukturalistiska feminism, eller Donna Haraways cyborgfeminism och inte heller feminismens diskussion om intersektionalitet och sammanvävning av olika maktsystem

Alla titlarna är olika feministiska texter från skilda tider och länder. Vissa böcker är skönlitterära och andra är utpräglade feministiska teorier. Det finns tunga tegelstenar, klassiker, manifest och lyrik som ofta klassas till det man måste läsa som feminist Litteratur Obligatorisk litteratur. Titel: En av Högskoleverkets genusforskningsserie inom ett av studentens valt vetenskapsområde; Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp. Kursen överlappar även delvis med SO070G, Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp samt SO099G, Sociologi GR (A),. Feministisk analysmodell. Den feministiska litteraturanalysen undersöker hur kvinnans roll i en text ser ut. Man brukar mena att det finns traditionella kvinnoroller och mansroller som återkommer om och om igen i litteraturen och att den kvinnliga rollen generellt sett ofta är väldigt passiv Eftersom teorierna inte exklusivt används inom litteraturvetenskapen används termer som text och författare omväxlat med konst respektive konstnär. Historicism är en teori som utgår från litteraturen och andra kulturformer som produkter av en historisk utveckling. Grundbulten i feministisk konstteori är betydelsen av genus Litteratur; Kursplan: Feministiska teorier, 7,5 hp Den här kursen behandlar feministisk teori och centrala klassiska och samtida debatter inom feministisk teoribildning. Vi utgår ifrån feministiska och intersektionella angreppssätt för att besvara frågor som:.

En feministisk teori som utgår från att det finns en övergripande samhällsstruktur som formar alla och där individen (kallad aktör) därför måste bli varse denna struktur för att kunna agera mot den. Strukturen förtrycker och utesluter vissa grupper mer än andra (kvinnor, svarta, homosexuella, trans, arbetare) Feministisk nybörjar litteratur? Gå till senaste inlägget #1 Feministisk nybörjar litteratur? lasramblas2008-01-17 09:55:58: Hej! Lena Gemzöes 'Feminism' tar upp i stort sett alla de främsta feministiska teorierna med historisk tillbakablick. Annars. Först 1968 ändrades universitetsämnet som ägnas åt litterära texter från litteraturhistoria till litteraturvetenskap, detta för att litteraturvetare ville få till en vetenskaplig teoretisk förnyelse. De tidiga dominerande litterära teoretiska riktningarna fokuserade på biografiska och historiska faktorer, där verket tolkades utifrån författaren och dennes samtid Hirdmans teori beskriver hur genuskontraktet skapas på gruppnivå och som strukturer i samhället. Det innebär inte att alla män har högre status än alla kvinnor. Det finns kvinnor med hög status, likväl som det finns män som saknar status. Det är dörflr viktigt att hålla isär individ- och gruppnivå. 2. Hardings teori om genu Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män och där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. [1] [2] [3] Vissa av rörelsens rötter kan spåras till 1700-talet och har sedan dess funnits i en rad olika gestalter.Fram till början av 1900-talet användes begreppen.

Feministisk utrikespolitik i teori och praktik 567 Tejpar 2009: 20-22). Detta kännetecknar en växande litteratur som explicit arbetar med feministiska och kritiska forskningsfrågor, angreppssätt och även politik (Wibben och Stern 2014) 2020-08-24. Det goda livet - för en hållbar framtid. Färgelanda - Dalslands Folkhögskola, Färgelanda . 2020-08-27. FAITH RINGGOLD. Digital - 2020-10-1 litteraturteori. litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur. Någon enhetlig och allmänt antagen sådan teori finns inte. Däremot finns en mängd teorier om ordkonsten och därmed om hur den bör studeras Kursen är indelad i två moment. Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet CORONAOMLÄSNINGEN. Carsten Palmer Schale gör en omläsning av en feministisk klassiker. Det handlar om Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Blotta namnet får mig att rysa. Hon är, menar jag, en av världshistoriens största, och modigaste, filosofer och skribenter. Hon levde dessutom under en tid - andra halvan av 1700-talet - när också så mycket inträffade: den amerikanska.

Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits. Obligatorisk litteratur. Titel: En av Högskoleverkets genusforskningsserie inom ett av studentens valt vetenskapsområde Hur man identifierar feminism i litteraturen Feministisk analys av litteratur är ett komplext ämne, och kritiker alltid överens inte om vad kvalificerar ett arbete som feminist. Det finns dock några breda teman som löper genom alla feministisk litteratur. Feministisk litteratur angår sig med k

Feministisk litteraturteori - Litteraturvetenskap - häftad

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor Feministisk litteratur. Nyhetsbrev. För fler författarporträtt och tips om böcker som fastnar och blir kvar hos dig, prenumerera på Vi Läsers nyhetsbrev. Jag godkänner de allmänna villkoren för prenumerationen och samtycker därmed till personuppgiftsbehandling inom Vi Media AB

Teori och viktiga begrepp 4 Feminismer 5 Litteratur 6 Material och metod 7 Material 7 Informanterna 7 Metod 8 Reflexivitet 8 Disposition 9 Bakgrund 10 Politik, kön och tid- hur de mellan olika feministiska inriktningar och perspektiv.. Fördjupning: Feministisk Teori Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December 2001 - januari 2002 Vi har under kursen fördjupat oss i feministisk- och queerteori. Vi ville tillsammans diskutera litteratur som vi finner bidrar med ett nytt perspektiv på Kulturverkstans hjärtefrågor demokrati och globalisering Igår läste jag inledningskapitlet i boken In på bara benet - En introduktion till feministisk poststrukturalism av Hillevi Lenz Taguchi (2004, HLS Förlag). Jag kan verkligen rekommendera ALLA att läsa den boken - ja, jag har alltså läst den förut en gång

Feministiska lästips! Bokus bokhande

Feministiska litteraturtips - Kvinnofolkhögskola

 1. : Förändring i fe
 2. istisk teori är en viktig gren av teori inom socio som skiftar sina antaganden, analytisk lins och aktuell fokus från den manliga synvinkel och erfarenhet och mot det av kvinnor. På så lyser fe
 3. istisk litteratur (ett låååångt inlägg) Det känns som att ni, fina läsare, är både bokälskare (wohoo) och fe
 4. istisk teori är en av de stora samtida sociologiska teorier, som analyserar status kvinnor och män i samhället i syfte att använda den kunskapen för att bättre kvinnors liv. Fe
 5. 1970-talets litteratur känns igen i samtida författare som Lena Anderssons böcker om Ester Nilsson, hos Knausgårds diskbänksrealism samt hos Susanna Alakoski och Kristina Sandberg. - Där är det så sjuttiotal att man trillar baklänges, säger Witt-Brattström

En feministisk queeranalys av 1.2 Teori, metod och tidigare forskning Redan då bedrev de något som jag anser går att klassa som pre-queer-analyser inom litteraturen, och som fortfarande används. När jag hittade Wittig genom Butler visste jag knappt något om denna inspirerande kvinna Köp böcker som matchar Tyska + Feminism & feministisk teori + Sociala frågor & processer + Samhälle & kultur + Samhälle & politi Olika feministiska teorier. Jag vill börja med att klargöra att jag inte är någon expert på feministiska teorier. Däremot tror jag att jag har följt ämnet tillräckligt länge för att kunna sortera bland de vanliga argumenten

feministisk litteratur - Uppslagsverk - NE

Författaren redogör också för alternativa teorier som har växt fram som resultat av de senaste decenniernas utveckling i feministisk teori och kulturteori. Slutligen diskuteras utmaningar och möjligheter för de nya forskningsinriktningar som på allvar försöker integrera vetenskapliga och politiska förändringar i föreställningar om kön, kvinnligt, manligt, subjektivitet och. En feministisk handelspolitik. Män gynnas framför kvinnor i regel som konsumenter, som exportörer och som arbetstagare. Därför satsar regeringen särskilt på feministisk handelspolitik med en rad åtgärder. Nya handelsavtal ska bidra till att skapa jobb med schyssta villkor också för kvinnor. Feministisk handelspolitik; Feminist Trade. För en feministisk teori ser jag det som högst relevant att förmedla andra bilder av kvinnor än de stereotypa representationer som annars kan vara resultatet av alltför stort fokus på en ensidig målgrupp. Nyckelord: feminism, religion, kristendom, islam, emancipation, patriarka Etikett: feministisk litteratur Mina bästa Sveland-tips I kväll har pjäsen Befrielsefronten premiär på Örebro teater, med manus av Maria Sveland. Dagen till ära vill jag passa på att ge mina allra bästa Maria Sveland-boktips, en författare som ju dessutom är född i Örebro

Feministisk terapi är en uppsättning relaterade terapier som härrör från vad förespråkare ser som en skillnad mellan ursprunget till de flesta psykologiska teorier och majoriteten av människor som söker rådgivning är kvinnliga. Den fokuserar på samhälleliga, kulturella och politiska orsaker och lösningar på frågor som står inför rådgivningsprocessen LITTERATUR. Inför internationella kvinnodagen på söndag den 8 mars begrundar Jesper Nordström ytterligare en svensk feministisk klassiker, Agnes von Krusenstjernas I Ateljé Souvenir. Den manliga blicken. Ett begrepp och ett perspektiv som varit rådande i hundratals år i litteraturen. Rätten att se och rätten att betrakta och därmed också att bedöma Litteratur : Feministiska kunskapsperspektiv och en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. Stockholm: Liber. Artiklar/del av böcker Best, Amy L. (2003 Sara (2005). 'Att fånga eller bli fångad i diskursen'. Om diskursanalys och emancipatorisk feministisk metodologi, i Möller, Annika och Hanna. 1: Feministisk teori i rörliga bilder: Katharina Tollin: 2005: ISBN-13:9789147075591: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink. krullparentes med rätt innehåll och kontrollera referensen Feministisk stadsplanering, mer än bara jämställdhet Trots att intresset för feministisk teori har ökat inom arkitekturforskningen under de senaste Studien har visat att både litteraturen och de yrkesverksamma identifierar en avsaknad av en tydli

Winther-Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund, Studentlitteratur Åsberg, Rodney (2000) Ontologi, epistemologi och metodologi - en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser förklaring av genusperspektivet respektive feministisk teori. I avsnitt två behandlas uppsatsens teoretiska ramverk, Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen samt Michel Foucaults diskursbegrepp. I avsnitt tre redovisas metoddelen och därefter följer själva redovisningen i kapitel fyra 2017-jul-07 - Utforska Jeanette Gustafssons anslagstavla Feministisk Litteratur på Pinterest. Visa fler idéer om Litteratur, Feminism, Feminism citat Under 1960-talet hade den expanderande feministiska litteraturforskningen granskat kvinnliga gestalter i männens litteratur och funnit sexism, seglivade schabloner och svartvita bilder. Med den teoretiska och ideologiska nyorienteringen på 1970-talet var det dags för nästa skede

Feministisk litteratur och forskning diskrimineras på de svenska biblioteken. Det menar forskaren Jenny Samuelsson i sin avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet. Enligt hennes resultat är det svårt att hitta litteratur och forskning som kritiserar ojämlikhet mellan könen i bibliotekens allmänna databaserna, och in.. Kampen för frigörelse: feministisk teori och strategi under 200 år. (Masterkurs. 7,5 p) Kursen syftar till att diskutera och problematisera såväl klassiska som moderna feministiska politiska strategier och idéer om frigörelse och förändring Feministisk filmteori Kurs Grundnivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 100% Undervisningstid Blandad undervisningstid. Studieort Ortsoberoende. Visa mer. Undervisningsform Distans. Undervisningsspråk Engelska. Start/slut 18 jan 2021 - 18 feb 2021. Ansökan. Vi undersöker den feministiska rörelsens lokala och globala samhällskritik. medel som finns tillgängliga för att undersöka och gestalta det privata och det politiska och du lär dig gestalta teori och filosofi genom konstnärlig praktik. Kursen kommer ur ett behov att undersöka litteratur om rasism med omsorg,. Arbetarlitteratur, teori och politik 199 Arbetarlitteratur, teori, politik litteratur och genus eller litteratur och etnicitet? det starka identitetspolitiska paradigmet inom feministisk, postkolonial etc. litteraturvetenskap osynliggör

Feministisk utrikespolitik i teori och praktik Robert Egnell Abstract. Title: Feminist Foreign Policy in Theory and Practice. The purpose of the article is to study the intellectual background and practical implementation of the so called feminist foreign policy of Sweden since the general election in 2014 På sajter, Facebooksidor och Instagramkonton påstås nub-teorin kunna bedöma vilket kön barnet ska få med hjälp av tidiga ultraljudsbilder. Men metoden saknar vetenskapligt stöd och. Därmed tar projektet också fasta på och vill belysa både samstämmigheter och konflikter mellan de olika feministiska teorier och tanketraditioner som är involverade i diskussionen. Utgångspunkten är att intersektionalitet studeras och debatteras från många olika perspektiv, men att dessa studier ofta pågår i separata grupperingar utan försök att utveckla möten

40 klassiska och moderna feministiska böcker att läsa

Hrsal 12 Freläsning Dorothy Smith och feministisk teori Campbell & DeVault Calhoun et al.: 26 Butler Ons 16/9 14:00-16:00 Hrsal 9 Freläsning Ras och etnicitet i modern sociologisk teori Greenland & Steinmetz: ss. 785-792 Nayar: ss. 16-26 Calhoun et al.: 27, 28, 29 Fre 18/9 10:00-12:00 13:00-15:00 D315 B487 Seminarium Grupp A Grupp Kursansvariga HT20: Leandro Schclarek Mulinari Lärandemål och betygskriterier: Delas ut vid kursstart Schema: Schema HT20 Om kursen. Kursen fokuserar på teorier om brottslighet och reaktioner på brott. Den är fördjupande i relation till den mer övergripande kunskap om teori som ges på Kriminologi I. Kursen är indelad i tre teman med efterföljande seminarium där samtlig litteratur. Feministisk attack på ekonomisk teori I ett nytt bidrag till Stanford Encyclopedia of Philosophy , Feminist Perspectives on the Self , går Diana Meyers till synnerligen hårt angrepp mot det vanliga sättet att modellera mänskliga aktörer i nationalekonomin (liksom mot kantianismen)

15 feministiska böcker du borde läsa Baaam

Feministisk teori bygger på en mängd föreställningar och idéer om förändring. Även om förändringstemat inte är explicit, finns det alltid närvarande, teoretiskt såväl som politiskt. På en grundläggande nivå är det en fråga om ontologi, idén om könen som sociala konstruktioner, föränderliga över tid och mellan skilda sociala och politiska kontexter Sommarens feministiska läsutmaning utgår från den Feministiska kanon ni kan hitta hos Feministbiblioteket, med tillägg av allas våra tips och förslag.Här kommer mina förslag på litteratur, jag har listat både lite mer lättlästa böcker och romaner från stora delar av världen Feministisk litteratur . Af Jeanette Alrø Jensen. Skribent. 14 mar.20 Bogliste Feministisk litteratur . Facebook Tweet Disse værker forholder sig på flere måder til de perspektiver som er karakteristiske for den nye fjerdebølgefeminisme. Tabuer nedbrydes og.

Feministisk litteratur. En läsblogg. Om. Det här är ett exempel på en om-sida. Till skillnad från inlägg är sidor bättre lämpade för mer tidlöst innehåll som du vill ha lättillgängligt, som Om eller Kontaktinformation Med Darwinismen som en vetenskaplig teori som sopar mattan med skapelseberättelsen (1859 kom Darwins bok om arternas uppkomst) fångar Hardinge en brytpunkt i historien i denna feministiska ungdomsroman där ett spännande fantastiskt inslag i form av ett Träd får en att fundera över skapelsen och evolutionen som sådan Veckans tematrio hos Lyran handlar om feministisk litteratur; Berätta om tre bra texter med feministisk vinkel.Det här är jag inte alls bra på så jag kollar in hos Feministbiblioteket och den feministiska kanon som finns där. Där hittar jag böcker som jag har läst men inte många som jag tyckt om, med undantag för Min mosters migrän av Hanne-Vibeke Holst Och feministisk litteratur... Vi är inte säkra på att vi kan sälja det här. Att det är en feministisk utgivning måste inte betyda att det är kvinnliga författare som ges ut

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. V Feministisk litteratur och den feministiska läsaren. Publicerat 22 oktober, 2016 av Anna Publicerat i Diskussion. Häromveckan var jag och lyssnade på ett författarsamtal med Therese Bohman på stadsbiblioteket. Samtalet berörde hennes författarskap, hennes nya roman, hennes konstintresse och hennes uppväxt Feministiska boktips. Banbrytande badass-brudar och Godnattsagor för rebelltjejer. Här hittar du tips på böcker som garanterat påverkar och inspirerar feministen i dig Jag tror det var så simpelt, ja. (Kanske +feministisk.) På google, och på två av tre, fyra kollade sidor fanns detta.--Magnus. Feministisk skönlitteratur: Lars Johansson: 10/5/02 12:23 PM: Hej Jag har precis startat en grupp där vi kan diskutera feministisk litteratur. Gå gärna Fortsätt läsa. #världsutmaningen2014, Bloggambassadör 2014, Feministisk litteratur 14; Lämna kommentar; Hanna Lager, 43 år, Nackabo, Skaraborgare, liberal, feminist, mamma, IFK Göteborg-fan, resgalen, sporttokig och såklart bokmal

Toril Moi – WikipediaMin bror monstret – Mårten Sandén | BokkollEn ny hjältinna tar plats i barnlitteraturen | BokkollDitt liv och mitt – Majgull Axelsson | BokkollÅrets bok 2019 | BokkollJorden vaknar – Madeleine Bäck | Bokkoll

- Feministisk teori finns ju till för att tolka världen ur ett feministiskt perspektiv oberoende av om det empiriska materialet är feministiskt eller inte. Man ska kritiskt kunna tolka. Även om alla delar grunden i vad feminism handlar om, så finns det sedan olika teorier om vad ojämställdhet beror på och hur vi ska göra för att uppnå jämställdhet. Vi tycker egentligen inte att en behöver ha superkoll på detta för att ändå känna att en har koll på feminism, men för den som ändå är nyfiken kommer här några av de vanligaste/största feministiska. Nyckelord: Feministisk bildanalys, semiotisk bildanalys, ikonografisk bildanalys, tidningsomslag . 2 12.1 Litteratur 52 21.2 Internetkällor 52 . 5 1. Inledning analysmetoder för att hjälpa och styrka den feministiska teorin Feministisk teori, 7,5 hp Kursuppgifter. Forskarutbildningsämne. Genusvetenskap Kursplan. Kursplan. Kursstart. 29 oktober 2020 Kontaktpersoner. Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör 019 303352; Maria Jansson, Professor 019 303000; Kursen behandlar samtida.

 • Brasilianische frauen vermittlung.
 • Parteien deutschland ziele.
 • Catena media grundare.
 • Ullinge julbord.
 • Pomeranian valpar till salu göteborg.
 • Läkarförbundet förmåner.
 • Libero comfort 6.
 • Bruce springsteen und patti scialfa.
 • Konjunktiv svenska exempel.
 • Sjuda vattentemperatur.
 • Olika sätt att presentera.
 • Stegar aluminium.
 • Rullskena bauhaus.
 • Rysslands utrikesminister skjuten.
 • Nordic golf league player login.
 • Snöskor xxl.
 • Måla matta med textilfärg.
 • Läkarförbundet förmåner.
 • Tanzschule falkensee.
 • Ersta sjukhus.
 • Unibet fantasy sports.
 • The point of curved tv.
 • Bostadsrätter uppsala.
 • Omklädningsrum inredning.
 • Köpa kattungar.
 • Kourtney kardashian younes.
 • Curated synonym.
 • Linköping kommunalråd.
 • Travis scott sweden.
 • Straffrättsliga principer.
 • Futurama season 7 episode 1.
 • Fanny ketter instagram.
 • Wildkamera leihen.
 • Belinda carlisle låtar.
 • Muslimers identitet.
 • Lysande linser.
 • Google translate english to swedish.
 • Slaget vid poltava film rollista.
 • Vad är fasta utgifter.
 • Återvinning ulricehamn.
 • Matkasse i tyg.