Home

E cigaretter ny lag 2021

09 mars 2018. Ny lag om tobak och liknande produkter. Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen E-cigaretter har blivit allt mer populära de senaste åren och debatterna har varit många huruvida man ska behandla detta nya fenomen. E-cigaretten har tidigare inte omfattats av rådande tobakslagstiftning, men från den 1:a juli i år träder en ny lag i kraft om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin EU lagstiftning och nya Svenska lagar för vejp. Från och med årsskiftet 2018 gäller Sveriges nya lagar för vejpprodukter att gälla fullt ut. Det innebär att LYF (samt alla andra återförsäljare av e-cigarettsprodukter) i landet ska ha anpassat sitt sortiment enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare . I korthet innebär detta bl a att Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att elektroniska cigaretter ska regleras i Sverige i en ny lag från och med 1 juli. Den nya lagen kommer innefatta bland annat åldersgräns, hälsovarningar och anmälningsplikt för handlare och tillverkare. - E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och det finns relativt lite forskning kring området

Samtyckeslag, höjt studiemedel och ny skatt för dig som gillar e-cigaretter. Här är några av lagarna som börjar gälla 1 juli 2018 Ny tobakslag skjuts upp. #tobak. Behandlingen av proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det betyder att förslaget till en ny tobakslag inte kommer att tas upp förrän efter riksdagsvalet den 9 september i år

Ny lag om tobak och liknande produkter - Regeringen

 1. Lag (2019:124). Övergångsbestämmelser. 2018:2088 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019 i fråga om 11 kap. 19 och 20 §§, den 20 maj 2019 i fråga om 3 kap. 7-11 §§, 7 kap. 6 § och 11 kap. 8 och 9 §§, samt i övrigt den 1 juli 2019. Lag (2019:124). 2. Genom lagen upphävs a. tobakslagen (1993:581)
 2. Tematräff om e-cigg. #e-cigaretter. Den 5 juni 2018 anordnar Länsstyrelsen en tematräff kring e-cigaretter. Träffen är en halvdag då vi bl.a. kommer att prata om e-cigaretters hälsoeffekter, Länsstyrelsens kartläggning av internetförsäljning och e-cigaretter i den förmodade nya tobakslagen
 3. I 2018 års undersökning som genomförs av CAN gällande skolelevers drogvanor svarade 32 procent av eleverna i årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter. I gymnasiets år 2 var det 41.
 4. E-cigaretter är en relativt ny produkt på marknaden och det är frsta gången tillsyn sker av denna typ av produkter i Sverige regler som har infrliva ts i svensk lagstiftning genom Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 3 . och Frordning (2019 CLP-frordningen och Lagen och förordningen om tobak och liknande produkter har.

Från och med den 1 juli 2019 gäller ny lagstiftning för tobak och liknande produkter (lag 2018:2088). I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare Ny samtyckeslag, dyrare bensin- och dieselbilar och högre studiebidrag. Det är några av de många nya lagar som träder i kraft den 1 juli 2018. Här är 13 nya lagar som kan påverka ditt liv

Sammanfattning av den nya lagen om e-cigaretter - E

I dag träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft, och ersätter den tidigare tobakslagen. Nytt är framför allt ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning. Ny lag om elektroniska cigaretter Anmäl till kommunen att du säljer e-cigaretter Du måste ha ett egenkontrollprogram E-cigaretter får endast säljas till dem som fyllt 18 år Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgräns Senast den 1 januari 2018 måste alla förpackningar förses med Information om den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Den 1 juli 2017 träder lagen (2017:425) fortsätta att tillhandahållas konsumenter till och med den 1 januari 2018. E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats eller övergått till fri omsättning för Från och med den 1/1 2018 kommer en ny lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Timrå kommun har därför skapat en e-tjänst för att förenkla administrationen för företagen. Lagen innebär bland annat att man som återförsäljare av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare som innehåller nikotin men inte tobak, måste anmäla det till kommunen

E-cigaretter marknadsförs ofta som ett hjälpmedel för rökare som vill sluta med (2018) Läs mer. 2020-10-20. Stämning av e-cigarettillverkare. Över 100 skoldistrikt i USA stämmer e-cigarettillverkare i en massaktion för skador orsakade av E-cigaretternas intåg på marknaden innebär nya utmaningar för världens. Försäljning av tobak, e-cigaretter & nikotinbehållare. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten, med undantag från produkter som tillverkats innan den nya lagen började gälla (1 juli 2017). Dessa får fortfarande säljas till och med den 1 januari 2018 Den 1 juli träder lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Den nya lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på. Denna information beskriver några av delarna i lagen som du som säljer produkterna behöver känna till Den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.. I och med den nya lagen kommer rökförbudet även gälla: uteserveringar; vid kollektivtrafikens håll- och väntplatser; på inhägnade platser avsedda för idrottsutövnin Lag om tobak och liknande produkter. Från och med den 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Lagen innebär också att kommunerna till viss del får nya uppgifter och ett utökat tillsynsansvar

Den nya lagen innebär bland annat att rökfria miljöer utökas och att fler produkter än tidigare kommer att omfattas av lagen. Det kommer även krävas tillstånd för att sälja tobak. Sveriges riksdag har röstat igenom en ny tobakslag, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Information om den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Den 1 juli 2017 träder lagen elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen. 1 januari 2018 Ny lag om elektroniska cigaretter Anmäl till kommunen att du säljer e-cigaretter Du måste ha ett egenkontrollprogram E-cigaretter får endast säljas till dem som fyllt 18 år Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgräns Förpackningen ska förses med ett informationsbla

Lagen om e-cigg och vejpprodukte

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta med försäljningen, måste du söka tillstånd för detta En ny skatt, rökstopp på flera platser och lagskärpningar mot barnäktenskap. SvD listar här de viktigaste lagändringarna 2019 Ny lag om elektroniska cigaretter Anmäl till kommunen att du säljer e-cigaretter Du måste ha ett egenkontrollprogram E-cigaretter får endast säljas till de som fyllt 18 år Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen Förpackningen ska innehålla ett informationsbla Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter under 2018 Kvalitetsenheten inom avdelningen Medborgarfokus sköter prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter. Fram till och med mars månad sköttes prövning, tillsyn och administration av en alkoholhandläggare på 75 % av en heltidstjänst E-cigaretter historik •1963 tog en amerikan patent på uppfinningen. •2003 köpte en kines, Hon Lik, patentet och utvecklade det vidare. •2008 började e-cigaretter säljas i Sverige •1 juli 2017 trädde lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ikraft. •1 januari 2018 övergångsbestämmelser gällde tills dess Ny forskning: Oftast rökare som använder e-cigaretter Uppdaterad 6 september 2018 Publicerad 6 september 2018 E-cigaretten har framhållits som ett hjälpmedel för att sluta röka Ny lag om tobak och liknande produkter 1 juli 2019. Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156 - 24/01/2018, 17:43 - Enligt Hittills har inte e-cigaretter gått under samma lag som vanliga cigaretter, Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 januari 2019,.

Ny lag om e-cigaretter - e-cigg blog

 1. Samtidigt indikerar flera undersökningar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning. Cigaretter Ojämlik folkhälsa PUBLICERAT: 2018-05-24 Det skriver två Göteborgsforskare som på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland har genomfört en kunskapssammanställning av alla de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter
 2. SFS 2018:218 - Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen kompletteras också av bestämmelser i SFS 2018:219 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, som bland annat pekar ut Datainspektionen som tillsynsmyndighet
 3. Ecigg - E Cigaretter och tillbehör, Köp din Vape och din ejuice hos oss vi erbjuder marknadens bästa e-ciggaretter & ejuicer till bra pris Cigoteket.s

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e

För e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahållits konsumenter på marknaden före den 1 juli 2017 ska en anmälan enligt 5 § göras senast den 1 januari 2018. Följande innebär att det under hösten 2017 kan finnas produkter till försäljning som inte uppfyller lagens krav men som fortfarande får tillhandahållas konsumenter Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ställer vissa krav på dig som ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Här är en kort sammanfattning: Egenkontrollprogram. Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram BFS nummer: BFS 2018:12 Rubrik: Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag Beslutad: den 9 oktober 2018 E-cigaretter fortfarande oreglerade. För e-cigaretter finns fortfarande ingen reglering i Sverige eftersom genomförandet av EU-direktivet blivit fördröjt när det gäller dessa produkter. Ett utredningsförslag om en helt ny e-cigarettlag är för närvarande ute på remiss. Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla 1 oktober i år Den 1 juli 2019 fick Sverige en ny lag om tobak som innebär att det är förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. Den nya tobakslagen (2018:2088) ersatte den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)

Här är de viktigaste nya lagarna som börjar gälla 1 juli 2018

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri milj

Vem får sälja E-cigaretter Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). En näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med E-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste ha anmält sin försäljning till den kommun där försäljningen ska ske Ny lag om elektroniska cigaretter • Anmäl till kommunen att du säljer -cigaretter • Du måste ha ett egenkontrollprogram • E-cigaretter får endast säljas till de som fyllt 18 år • Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen • Förpackningen ska innehålla ett. Den 1 juli 2019 började lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in den nya tobakslagen. I den nya tobakslagen har införts regler om tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror både i detaljhandeln och i partihandeln När krutröken lagt sig efter nyårsnatten - både bildligt och bokstavligt - är det dags att ta sig an ett nytt år, men en hel del nya lagar. Här är några av de nya lagarna 2018: 1. Mobilförbud i bilen. Från och med februari 2018 blir det förbjudet för chauffören att prata i mobiltelefon i bilen om föraren inte har handsfree. 2 Från och med 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I och med nya lagen införs tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror

Anmälningsplikt (5 kap, 15 § Lag [2018:2088] om tobak och liknande produkter) En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske Ny lag om elektroniska cigaretter Anmäl till kommunen att du säljer e-cigaretter Du måste ha ett egenkontrollprogram E-cigaretter får endast säljas till de som fyllt 18 år Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen Senast den 1 januari 2018 måste alla förpackningar: - innehålla ett informationsbla Övergångsbestämmelser: Produkter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden längst till och med den 1 januari 2018. Påföljder. Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare Förutom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, föreslås följdändringar i ett antal andra lagar. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 2 Innehållsförtecknin Stadsledningskontorets skrivelse den 24 maj 2018 Sammanfattning I maj 2017 beslutade riksdagen att anta en ny lag gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare. Av lagen framgår att det föreligger en skyldighet att anmäla försäljning a

Vi ser fram emot fler rökfria miljöer för barn! - Astma

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Svensk

Tullen vill ha ny lag mot organiserad smuggling elever som någon gång provat e-cigaretter ökat från 24 procent i 2014 års CAN-undersökning till 41 procent år 2018. Andelen som använt e-cigaretter under senaste 30 dagarna tämligen oförändrad och uppgick till runt 8 procent 1 (9) Anmälan försäljning e-cigaretter och påfyllningsbehållare Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Nyanmälan e-cigaretter och påfyllningsbehållare Anmälan av ägarbyte ett försäljningsställe av e-cigaretter och påfyllningsbehållare har bytt ägare

§ 16 2018.056 KS Tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och e-cigaretter Ärendebeskrivning kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 januari 2018 § 4 att föreslå folköl, tobak samt e-cigaretter Kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2018, § 147 Sammanfattning I maj 2017 beslutade riksdagen att anta en ny lag gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare. Av lagen framgår att det föreligger en skyldighet att anmäla försäljning a Jämförelse av taxor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter (oktober 2017) Tyresö 2017 Tyresö 2018 Södertälje Haninge Stockholm Nacka (förslag 2018) ALKOHOLLAGEN, serveringstillstånd Ansökningsavgifter Nytt stadigvarande tillstånd 11 200 12 600 12 050 9 500 12 000 12 00 Premier League 2018/2019 var den 27:e säsongen av Premier League, Englands högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 10 augusti 2018 och pågick fram till 12 maj 2019. Manchester City är försvarande mästare medan Wolverhampton Wanderers, Cardiff City och Fulham flyttades upp från Championship 2017/2018.. Den 12 maj 2019 säkrade Manchester City sin andra raka Premier. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Ärendet Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och patiihandel med tobaksvaror.

 1. 2018-01-23 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Beslut Socialnämndens beslut vissa receptfria läkemedel folköl, tobak och e-cigaretter. Socialnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd
 2. Den 1 juli 2019 började en ny lag att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och innebär bland annat nya regler om tillståndsplikt för tobak, vilket betyder att den som sälje
 3. Anmälan om upphörande gällande försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5 kap. 17 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Försäljningsställe eller fast driftställe Försäljnings- eller driftställets namn: Fastighetsbeteckning: Försäljnings- eller driftställets gatuadress: Postnummer och postort
 4. Enligt den nya lagen får tobaksvaror endast säljas av den som har tillstånd som man ansöker om hos kommunen. Kravet på tillstånd gäller endast tobaksvaror. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med en anmälan till kommunen. För att söka tillstånd ska du. fylla i ansökan i e-tjänste
 5. För ungefär ett år sedan, i juni 2017, infördes en lag kring E-cigaretter som reglerar åldersgräns och reklam med mer. Men ännu finns inga regleringar kring smakämnenas sammansättning. Det kan exempelvis handla om nya sammansättningar som bildas när ämnena hettas upp i E-cigaretten, och hur de påverkar lungorna vet vi ännu inte
 6. 12 november 2018. Nya regler från Arbetsmiljöverket utökar arbetsgivarens ansvar och skyddar arbetstagare i patientnära arbeten mot smitta. Den 19 november träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker i kraft
 7. Lag, förordning och föreskrifter. Den nya elsäkerhetslagen kompletteras med detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter. Därför har regeringen beslutat om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har tagit fram nya föreskrifter för elinstallationsarbete, elinstallationsföretag och auktorisation

Tonåringar lockas av e-cigaretter Aftonblade

Lagen utgör en del av det så kallade klimatpolitiska ramverket, tillsammans med bland annat Sveriges mål att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Läs om fler nya lagar 2018 på regeringens webbplats EQ CIGS®, Köp E-Juice och E-Cigg Online till Sveriges bästa priser Betal med Klarna 30 dagars returrätt Svensk kvalitet Snabba direkt hem till di I bostadsrättslagen (1991:614) finns regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer. Även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag. I bostadsrättsförordningen (1991:630) finns bestämmelser om. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras

Lagen om framtidsfullmakter ger en person rätt att själv bestämma att en annan person ska ta hand om hans eller hennes ekonomiska och personliga angelägenheter i framtiden. Fullmakten träder i kraft när den enskilde inte längre kan ta hand om sina angelägenheter själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande En ny lagstiftning infördes i senaten där de skulle döpa om den befintliga lagstiftningen om tobak och vapingproduktslagen och reglera den sistnämnda kategorin som en separat klass av produkter. Dennfederala Liberalerna säger att vaping produkter som e-cigaretter har ökat i popularitet och att det är dags att reglera sin tillverkning, försäljning, märkning och marknadsföring Företagarnas rådgivare tipsar om nya lagar du som företagare behöver känna till inför nya året. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år. Regeringens proposition 2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år. Ny lag: Rätta fel inom 2 månader vid Skatteverkets kontroller Håll koll på vilka branscher Skatteverket granskar särskilt. Fel ska numera vara rättade inom två månader, enligt Riksdagen. Annica Jönsson 2018-09-3

Video: Försäljning av elektroniska cigaretter (E-cigaretter) och

Här är 13 nya lagar som börjar gälla den 1 juli 2018 SVT

Riksdagen beslutade 2018 om lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019 inställningar i de nya generationernas e-cigaretter. 18-10-25 2 LOUISE ADERMARK BEROENDEMEDICIN ej av Lagen om elektroniska cigaretter LOUISE ADERMARK BEROENDEMEDICIN LOUISE ADERMARK BEROENDEMEDICIN 10/25/2018 7:03:35 AM. Lag om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2 de nya 3 kap. 2, 3, 5 och 7 §§, 7 kap. 19 a §, 15 kap. 16 §, 18 kap. 16 § och 29 kap. 28 a § ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 3, 4, 5 a och 8 §§ ska sättas. Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I samband med GDPR kommer även en ny svensk lag för kameraövervakning, den nya kamerabevakningslagen, att börja gälla

Rökförbudet - allt du behöver veta Aftonblade

Det var inte diskriminering när Malmö stad beslutade att inte fastställa föräldraskapet för den ena makan i ett samkönat föräldrapar. Det konstaterar Malmö tingsrätt i en ny dom. 20 december | Nyhe Ny lag ska reglera e-cigaretter fre, jan 27, 2017 10:17 CET. Under torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag på hur elektroniska cigaretter ska regleras i Sverige i enlighet med EU:s tobaksproduktsdirektiv Lagens förhållande till annan dataskyddsreglering 6 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag gäller 1. EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen och andra föreskrifter som kompletterar dataskydds - förordningen

Ny lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare - Timrå kommu

Grundad 1912. Finaler 11* (1966, 1967, 1975, 1976, 1977, 1980, 1993, 1995, 1999, 2012, 2017). *Vissa guld togs efter seriespel, därav färre antal finaler än SM. Anmälan och avanmälan om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Från och med 1 juli 2017 har Sverige fått en ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare. Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare 5 kap. 15 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) Nyanmälan - e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska säljas på ett nytt försäljningsställe. Anmälan av ägarbyte - ett försäljningsställe av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare har bytt ägare

Att sälja e-cigaretter. Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du som tänker sälja sälja e-cigaretter ska anmäla detta till kommunen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har skett tobakslagen, alkohollagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel ska ske enligt SKL:s beräkningsmodell Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexår är 2018. 3 §Tillsynsavgifter för folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel Socialnämnden ska tillämpa följande tillsynsavgifter vid tillsyn av försäljnin Alla lag i National Hockey League. Språk. ENGLISH. Welcome to NHL.com, the official site of the National Hockey Leagu FÖRSÄLJNING AV E-CIGARETTER OCH PÅFYLLNADSBEHÅLLARE enligt 15§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Sida 1(2) Vid frågor kontakta: Telefon: 026-24 00 00 E-post: vgs@sandviken.se Skickas till: Sandvikens Kommun Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 811 80 Sandviken * Fält som måste fyllas i. Näringsidkare/bola

Ny lag förenklar för ekonomiska föreningar. Den 1 juli 2018 börjar en ny lag om ekonomiska föreningar att gälla. Lagen ska förenkla för ekonomiska föreningar, bland annat genom minskad administration och nya regler för avveckling. Lagen ska också motverka ekonomisk brottslighet med så kallade målvakter. 2018-06-0 Läs mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler . Försäkringsdistributörer, som försäkringsbolag och försäkringsförmedlare, ska lämna information enligt 5 kap. och 6 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, LFD . Lagen om försäkringsdistribution på riksdagens webbplat Med anledning av att lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019, har frågor väckts om hur balanskravsresultatet framgent ska beräknas och redovisas.Med anledning av detta har RKR:s styrelse beslutat att publicera en ny information (november 2018) om hur beräkning och redovisning av balanskravsresultat ska ske när den nya lagen träder i kraft Lag och arenor. 16 lag kvalificerade sig för spel i Superettan 2019 efter resultat från Allsvenskan 2018, Superettan 2018 och Division 1 2018. [6] [7] [8] [9]Nya lag från Allsvenskan var Dalkurd FF och Trelleborgs FF som direktkvalificerades, samt IF Brommapojkarna som förlorade i kvalspelet till Allsvenskan mot AFC Eskilstuna [10] på färre gjorda mål på bortaplan

Enligt övergångsreglerna ska styrelsen lägga fram förslag på nya stadgar senast den 30 juni 2018. Tvingande regler i lagen träder i kraft även om inte stadgarna anger det. De nyheter i lagen, som inte är tvingande, måste anges i stadgarna för att kunna tillämpas Här kan du läsa de senaste nyheterna inom Arbetsrätt samt kommentera och dela artiklar du tycker om Informationsfolder om nya tobakslagen SFS 2018:2088; Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd; Anvisningar till anmälan om ändring för tobakstillstånd; Avgifter för tillstånd och tillsyn 2020; Indexuppräkning av timtaxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.pdf; Ny lag om e-cigaretter; Ändringar i tobakslagen. Trafik 15 oktober 2018 13:54. Spara . Ny lag: Fotgängare ska gå till vänster på cykelbanan. Nu blir det ordning och reda på de gemensamma gång- och cykelbanorna Den 1 januari 2020 träder nya regler i anställningsskyddslagen, LAS, i kraft. Dessa har kommenterats i Arbetsgivarverket informerar den 12 juli 2019: Ålder i LAS som anger rätt att kvarstå i anställning höjs stegvis från 67 år till 69 år. Med anledning av förändringarna har centrala parter kommit överens om att ändra vissa bestämmelser i villkorsavtalen, affärsverksavtalen och.

SD släppte igenom Löfvens rökförbud | Fria TiderNy tobakslag 1 juli - fler rökfria miljöerHård kritik mot nytt svenskt cannabisbolag - DrugnewsMarijuana förvärrar smärta efter operationer - Drugnews

Anhöriga riskerar att få ta smällen av en ny lag som ska få ut färdigbehandlade patienter från akutsjukhusen. Syftet är att sätta press på kommunerna, men risken är att de anhöriga drabbas. - Som anhörig ökar pressen när man får hem någon som fortfarande är ordentligt sjuk, säger professor Mats Thorslund, expert på äldrefrågor BFS 2018:12 Boverkets föreskrifter om 1 bostadsanpassningsbidrag; Utkom från trycket den 11 oktober 2018 beslutade den 9 oktober 2018. Boverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag. Inledning 1 § Denna författning innehåller föreskrifter till lagen (2018:222) om. Dessutom uppdateras den i augusti med nya och ändrade författningar. Har du inte beställt lagbok för 2018 ännu? Klicka här. Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2018 Bland nya lagar från år 2017 som tagits in i lagboken kan nämnas hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Här är de nya reglerna för fyrverkerier 2019. För att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 krävs såväl tillstånd som utbildning. Du måste ha tillstånd till användning av brandfarliga och explosiva varor från kommunen och i vissa fall även från polisen En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta har det införts särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas

 • Heathrow terminals.
 • Slutförvaring kärnkraft.
 • Uml tool.
 • Elitfönster prislista 2018.
 • Psykologprogrammet kurser.
 • Sunpower solceller.
 • Skallskador 1177.
 • Södertälje barn.
 • Trosa stadshotell julbord.
 • Spärra sidor på internet explorer.
 • Kyckling souvlaki i ugn.
 • Ronaldo sohn leihmutter.
 • Ludvig xvi.
 • U soffa mio.
 • Entreprenad mässor 2017.
 • Linkin park sänger erhängt.
 • Vw delar dalhem.
 • Ingnell jewellery återförsäljare.
 • Egentilldelad ip adress.
 • Alsters kyrka dop.
 • Scania bonus.
 • Triggerfinger träning efter operation.
 • Odeon würzburg silvester.
 • Videokamera prisjakt.
 • Intervall ters.
 • Vad handlar what about us om.
 • Renovering av pinnstolar.
 • Ajungilak fibertäcke.
 • Ux550ve bn019t.
 • Logoped barn övningar.
 • Hostel 3 bewertung.
 • Björn borg son film.
 • Barnmorska malmö folkets park.
 • Britax kidfix 2 sict.
 • Neo magazin royale verafake ganze folge.
 • Nbc sports live stream free.
 • Einwohner montana.
 • Hyllinge buss kroatien.
 • Nationaldagar i världen.
 • Newton utbildning omdöme.
 • När man festar festar man intervju.