Home

Totalitär diktatur so rummet

Hitler blir diktator - SO-rummet

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material. Totalitär och auktoritär. Det finns flera drag som skiljer auktoritära och totalitära regimer åt. I de senare spelar ideo en väsentlig roll, och strävar ofta över total kontroll över hela samhället i syfte att förändra dessa, medan auktoritära regimer utmärks av försök att bevara institutioner och eliter. [10] De kan använda sig av det förflutna i sin propaganda, till. Både det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen har kallats totalitära stater. Begreppet totalitär ska först ha använts av kritiker av Mussolinis fascistiska regim i Italien men togs sedan upp av Mussolini själv, som därmed avsåg att det fascistiska Italien skulle vara en homogen stat utan oppo­si­tionella grupper eller intressegrupperingar Inlägg om totalitär diktatur skrivna av Tommy Hansson. Vad har världens tyranner genensamt? Den frågan ställer den historiske författaren Daniel Rydén i sin nya bok Historiens tyranner.En berättelse om diktatorer, despoter och auktoritära härskare (Historiska media 2015, 235 sidor).. Det i alla fall många av dem hade gemensamt var att de hade läst den florentinske diplomaten.

En diktatur (av latin dictatura, en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet) är en stat som styrs auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val. . Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i. Totalitarisme (eller totalitært styre) er et politisk system, hvor statens ledere ikke anerkender nogen grænser for sin myndighed og forsøger at regulere alle aspekter af det offentlige og private liv, hvor det er muligt. Totalitarisme kendetegnes som regel af et sammenfald af autoritært styre (hvor almindelige borgere har ringe indflydelse på politikken) og ideologi (et omfattende sæt. Först och främst, ingen diktatur, inte ens den bästa, är att föredra framför demokrati. Ur en liberal synvinkel är både diktatur och totalitarism helt förkastliga regimer. Dock betyder det inte att dessa skulle vara liktydiga. Alla totalitära regimer är diktaturer, men inte alla diktaturer är totalitära. Skillnaden är stor Överallt i media förekommer en hetsjakt på Sverigedemokraterna samt de som röstat på dem

Totalitarism - Wikipedi

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (), förkortning: NSDAP), var ett nationalsocialistiskt politiskt parti i Tyskland mellan 1919 och 1945. Partiet var tidigare känt som Tyska arbetarpartiet (tyska: Deutsche Arbeiterpartei, akronym DAP) innan namnet ändrades 1920. Partiets ledare, Adolf Hitler, utsågs till Tysklands rikskansler av. Sverige närmar sig nu alltmer den totalitära modellen av diktatur. Betecknande är dåvarande invandringsministern Pierre Schoris uttalande i riksdagen den 21 maj 1997 om att främlingsfientligheten skulle jagas och kriminaliseras.Med andra ord: staten ska bestämma till och med hur medborgarna känner Begreppet demokrati har sitt ursprung i antikens Grekland och innebar det vi i dag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig markant från den moderna representativa demokratin. Ordet betyder i korthet folkstyre men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av befolkningen från styret. Demokrati är både ett sätt att organisera våra samhällen och ett sätt att lös Diktatur = totalitär stat = auktoritär stat? Är ordet diktatur (i modern mening) samma sak som totalitär stat (som det menas i disambigueringstexten i totalitär) och auktoritär stat?Borde auktoritär redirectas till diktatur? /skagedal [prat] 27 december 2005 kl.18.24 (CET) Kända diktaturer Jag tar bort listan, eftersom den omöjligen kan bli NPOV, och är mest en plats där. Utdrag Föreningsfrihet och massmedier I en demokrati kan makt även utövas av grupper, exempelvis intresseföreningar.8 Enligt de mänskliga rättigheterna har varje person föreningsfrihet, det vill säga frihet att bilda och delta i föreningar utifrån intresse, samt även rätt till yttrande- och åsiktsfrihet.9 Detta tillämpas i en demokrati enligt demokratimodeller.10 Olika typer av.

Ernst Klein: Proletariatets diktatur - för ditt eget bästa Vanligt folk förstår inte sitt eget bästa. Därför fungerar inte demokrati i ett kapitalistiskt samhälle I klippet ovan berättar Chen om problemet med diktatur, när bara en bestämmer. Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte upp med sin mormor. Det kinesiska kommunist paritet gav honom stöd för studier. Chen älskade partiet men ifrågasatte delar av politiken Arbetssätt Först ska vi se på avsnitt 1 från UR-serien Fatta Sveriges demokrati. om demokrati och diktatur. Du har några alternativ Svara på 9 frågor i läroboken för betyget E. Svara på 15 frågor i läroboken för betyget E/C/A Välj en diktatur i världen och presentera den. (Helklass eller mindre grupp) Använd The Economist demokratiinde

Tvärtemot vad man tidigare har trott var de östra stadsstaterna i antikens Grekland både demokratiska och självständiga. Det visar doktoranden Susanne Carlsson i sin avhandling, som hon försvarar vid Uppsala universitet den 20 maj Demokrati och diktatur. Hej. Behöver hjälp med en fråga. Har försökt svara på frågan men hittar ingenting i boken eller på nätet. Sverige är en enhetsstat Påverkansmöjligheter i en diktatur Påverkansmöjligheter i en demokrati Egypten 2011. Tahrir-torget - Rösta - Gå med i ett politiskt parti eller ungdomsförbund - Gå med i en intresseorganisation (Amnesty International) - Medborgarförslag DIN RÖST ÄR VIKTIG! Maktmedel oc Länder kan bara vara antingen monarki eller republik och det innebär att en del republiker är demokratier och andra är diktaturer och detsamma gäller för monarkier. Kina är ett exempel på ett land som inte är demokratiskt, men ändå är en republik och Thailand ett exempel på en diktatur med monarki

Du vet säkert redan att Nordkorea är ett extremt slutet land. Men har du koll på allt landet håller på med? Här är nio obehagliga fakta På Forum för levande historia använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies SO-UPPGIFTER 2017. Närsomhelst, varsomhelst rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. Efterkrigstid, cirka 1900 till nutid *Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen Det var uppenbart för alla och envar att USA var det enda demokratiska land som hade förutsättningar att sätta kraft bakom denna målsättning och samtidigt hindra kontinenten från att uppslukas av en totalitär diktatur liknande den nazityska En liten styrande klick bestämmer om Nordkorea ska göra allvar av sitt hot och starta kärnvapenkrig. Den stora massan har inget att säga till om i världens hårdaste diktatur. Enligt samstämmiga vittnesmål lever nordkoreanerna i skräck för regimen - och för sina grannar. - Alla kontrollerar dig, grannar, arbetskamrater. Hela landet är ett stort fängelse, säger Park, 41, som flytt.

Totalitarismteorin Forum för levande histori

3. Från demokrati till diktatur 4. Stalins Sovjetunionen och Hitlers tredje rike 5. Vägen till andra världskriget 6. Axelmakterna anfaller 7. De allierade vinner kriget 8. Krigets följder 9. Brott mot mänskligheten 10 Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland samt en länk till rapporten i s..

Mellankrigstiden - från demokrati till diktatur - SO-rummet

 1. Jag utgår i första hand från det textmaterial som finns på SO-rummet.se, och kompletterar med filmer från SLI.se. Se länkar nedanför, samt länkar som finns i Keynote-presentationerna. Vi kommer också använda oss av delar av boken Historia A för åk 7-9 av Mats Molund. Redovisning. Du redovisar dina kunskaper vid ett provtillfälle.
 2. Numera har uppdelningen i demokrati eller diktatur blivit den viktigaste. Ordet demokrati kommer av de grekiska orden demo (folket) och krati'a (välde). Detta kan översättas med folkstyre och innebär att folket beslutar, det är folkviljan som är avgörande. Motsatsen, diktatur, betyder ungefär envälde
 3. Demokratins mångfald. Ordet demokrati används för att beteckna företeelser på många områden och nivåer av samhället, och det saknas ett strikt och entydigt språkbruk
 4. Kenya har haft en relativt lyckad utveckling sedan landet blev självständigt från Storbritannien 1963. Bilden av Kenya som en stabil, ung demokrati sprack vid valet 2007
 5. Det senaste om Nordkorea.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Nordkorea på Aftonbladet.se
 6. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta Prova ett kunskapsspel om boken Flugornas herre. Dessutom finns det omfattande information om demokrati och diktatur. Taggar: Nobels fredspris, demokrati, diktatur, mänskliga rättigheter, nobelpris, politiska ledare, spel. Samhällskunskap - SO-rummet från 13 år. SO-rummet är en webbplats för skolans samhällsorienterade ämnen. I den. Under några veckor kommer vi att göra ett arbete kring mänskliga rättigheter och rasism. Vad innebär en mänsklig rättighet och hur har rasism vuxit fram? Din uppgift blir att skriva en uppsats där du förklarar vad mänskliga rättigheter är, vad och hur man kan diskriminera någon och hur rasism har uppkommit. Till din hjälp ha Det finns en bra genomgång av detta på SO-rummet: https://www.so-rummet.se/content/vad-kannertecknar-en-demokrati-och-en-diktatur

Proletariat betyder arbetare. Så det är alltså arbetarklassens diktatur eller idag kallat arbetarstaten, det vill säga en stat där arbetarklassen styr och är de som har makten där ex. produktionsmedlen(företag, maskiner etc.) ägs av arbetarna gemensamt och där borgarklassen istället hamnar i underläge Religionen i Kina karakteriseras främst av asiatiska religioner. Den religiösa utvecklingen i landet har dock också innefattat dels förfädersdyrkan och dels andra icke-asiatiska religioner. I sin vidaste bemärkelse åsyftar uttrycket kinesisk religion all den religion som utövas i Kina, vilket också skulle inkludera kristendom, islam och judendom, men i allmänhet syftar man när man. PDF | On Aug 1, 2015, Hanna Samola published Kvinnorna i glasbordellen. Skildringen av ett totalitärt samhälle och den feministiska dystopins kännetecken i Pirkko Lindbergs Berenikes hår. Förhållningssätt mellan vetenskap och religion God of the gaps (fylla luckorna av vår förståelse av tillvaron): Religionen förklarar de luckor som vi inte kan förklara med vetenskapen, t.ex. att förklara åskan var Tors verk. Finns vetenskapen så behövs inte tron, vetenskap ersätter religion mer och mer. Om vetenskapen förklarar mer desto mindre blir luckorna att fylla ut.

Legitimerad SO-lärare för grundskolan. Legitimerad lärare för gymnasiet i historia och religion samt för gymnasiala spetsutbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Filosofie magister i historia. Kontakt: Fagrabäckskolan - Deltas arbetsrum. Telefon: 0470-439 30 mikael.bruer@skola.vaxjo.s - Den totalitära ideo känns igen på förekomsten av ett tjockt hölje som inte går att tränga För en diktator som rensat ut det offentliga rummet är 65 procent väldigt lite Funderat på en semester i Nordkorea? Det är garanterat en udda upplevelse. UD varnar för resor till landet. Här är 11 saker som är bra att veta innan resan

L. Åminnelse av offren för totalitära och auktoritära regimer samt erkännande av och ökad medvetenhet om Europas gemensamma arv av brott begångna av kommunistiska, nazistiska och andra diktaturer är oerhört viktigt för Europas och dess folks enighet och för att Europa ska kunna stå emot nutidens hot från yttervärlden Upptäcktsresornas tid - Amerigo Vespucci : I början av renässansen förändrades människans syn på världen. Tekniska uppfinningar, bättre fartyg och nya sätt att navigera gjorde det möjligt att korsa oceanerna. Det här animerade utbildningsklippet berättar om Amerigo Vespucci och hans upptäcktsresor, samt förklarar hur hans insikter om Columbus upptäckt ledde till att han fick. En blogg om SO - historia, samhällskunskap, religion och geografi. Under veckorna 11-15 jobbar vi med arbetslivet: arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt Det har varit krig i Afghanistan i nästan 40 år och det har gjort landet till ett av världens fattigaste. Dagens konfliktsituation står främst mellan den väststöttade regimen i huvudstaden Kabul och rebellgrupper med islamistiska gruppen Taliban i spetsen. Konflikten började då USA invaderade Afghanistan efter al-Qaidas terrorattack mot USA den 11 september 2001

2020-11-10 Bahnhofs vd Jon Karlung: Kina är en totalitär diktatur som på många sätt manifesterar en auktoritär övervakningsstat 2020-11-10 Bahnhofs kvartalsrapport Q3 2020 2020-11-09 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker - teknisk leverans i Stockholm eller Borlänge 2020-11-02 Bahnhof och Huawei 2020-10-27 EU-DOMSTOLEN FASTSLÅR: Dina personuppgifter är inte säkra i amerikanska molntjänste Här hittar du information som gäller oavsett var i världen du befinner dig. Om du undrar vad som gäller i ett specifikt land kan du välja det landet när du har valt ett av ämnena nedan

Det talas ibland om att vi skulle stå på tröskeln till ett nytt 1930-tal. Men vi har nog mer att lära av att studera 1920-talet, vars främsta lärdom är att demokratin faktiskt har kunnat. Madagaskar är med sin enastående natur världens fjärde största ö. På grund av sitt isolerade läge har ön ett unikt växt- och djurliv. Politisk oro och korruption har präglat Madagaskar efter frigörelse och bromsat landets utveckling Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. De båda världskrigen, deras orsaker och följder. rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, SO-rummet; Bloggarkiv 2014 (3) mars (3) Betygsmallar;.

Från oktober fram till jullovet kommer vi arbeta ämnesövergripande i de olika so-ämnena. Vi kommer arbeta med en kurs som heter Jorden runt på 80 dagar. Den berör både geografi, historia, religion och lite samhällskunskap.Samtidigt kommer eleverna arbeta med det skönlitterära verken jorden runt på 80 dagar Det leder till att ekonomin försämras samtidigt som det inte är särskilt miljövänligt. Planekonomi leder också till centralisering, vilket i sin tur ökar risken för korruption och diktatur. Om man säger så här för att göra en extrem skillnad. * Sovjet, Kuba, Kina o.s.v = Planekonomi * USA = Marknadsekonomi Centralt innehåll I årskurs 7-9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, ka Athens demokrati var inte demokratisk i modern mening - det var bara fria, vuxna och manliga medborgare som hade rösträtt. Kvinnor, utlänningar och slavar hade inget att säga till om

Nedan hittar du rätt svar och synonym på totalitarism Korsord, om du behöver mer hjälp med att avsluta ditt korsord fortsätter din navigering och prova vår sökfunktion Något slut på proletariatets diktatur kunde han nämligen inte märka. Vad som bekymrade honom allra mest var den statliga byråkratin och dess tendens att bara bli större och mäktigare. Det skulle dröja mer än 60 år innan färdriktningen ändrades för Sovjet och de andra socialistiska staterna i Östeuropa Lektions-upplägg: Vi tittar på filmserien om Demokrati/diktatur, Peter har genomgångar och eleverna jobbar med frågor i boken. Begreppen nedan ska eleven kunna dvs förstå dess innebörd

Proletariatets diktatur är ett begrepp inom dem marxistiska läran som avser det tillfälliga systemet som kommer att råda mellan övergången från kapitalism till kommunism, när samhällssystemet är inne i processen att föra över ägandet av produktionsmedlen från privat till ett kollektivt ägarskap.. Både Marx och Engels menade att den kortlivade Pariskommunen, som styrde Paris i. Control the pace so everyone advances through each question together. Asynchronous learning. Assign homework . Finish Editing. Det är ovanligt med totalitära (totala) diktaturer. Få stater uppfyller alla krav på demokrati. De flesta stater ser sig inte som demokratier Det finns inga alternativ. Det betyder att en del republiker är demokratier, medan andra är diktaturer. Definitionen igen: ett land där statschefen får sin position på något annat sätt än genom arv. En republik behöver alltså inte vara demokratisk. Kina är ett exempel. En monarki kan också vara antingen demokrati eller diktatur Branden som gjorde Adolf Hitler till diktator. 12 min. 80 år sedan Hitler blev tysk rikskansler. 27 min. Slutet på luftskeppsepoken. 10 min. Skotten i Ådalen - svensk arbetarhistoria

totalitär diktatur Tommy Hanssons Blog

Dessa citat från Efterkrigstidens samhälle 1944 valde Bertil Ohlin att citera i del två av sin självbiografi: Socialistisk skördetid kom bort (1975): Den sociala politiken får ej betraktas som enbart en samhällsekonomisk belastning. Tvärtom utgör den en av de krafter, som skola möjliggöra ett snabbare ekonomiskt framåtskridande Historikern Peter Englund har kallat första världskriget det tjugonde seklets urkatastrof, en härdsmälta av samma kaliber som Västroms fall år 476. Utan första världskriget hade det aldrig blivit ett andra världskrig, ingen Förintelse och inget kallt krig. Krigets förvandling till total, industriell förstörelse med moderna vapen 1914-1918 får till stånd en värdenihilism. Mary Wollstonecraft är mest känd för två saker: dels att hon skrev boken A Vindication of the Rights of Woman (1792) - en feministisk klassiker - och dels att hon fick dottern Mary Shelley, som skrev boken Frankensteins monster

Demokratiska system och olika statsskick - SO-rummet

SO - Nathalie. 03 WW2. 03c 1800-talet. 03c Media & MR. 03c Så styrs Sverige. 03d 1800-talet. 03d Media & MR. 03d Så styrs Sverige. 03d WW2. 04 Revolutionerna. 04a Mänskliga rättigheter. 04a Så styrs Sverige. Samhällskunskap. 04c Medeltiden. 04c Mänskliga rättigheter. 04c Så styrs Sverige. Meddelanden Glöm Vitryssland. Landet där våldsamma oroligheter utspelas efter valet i söndags heter Belarus. - Jag tror att vi får se ett avgörande de närmaste dagarna, säger Belarus-kännaren. Alla synonymer och lösningar för Totalitär - Korsord Synony Oglejte si totalitäre v PONS spletnem slovarju za izgovorjavo, ki vključuje definicije, primere, nasvete za izgovorjavo, prevode in vadnico besedišča

Diktatur - Wikipedi

9 skrämmande sätt Saudiarabien bryter mot mänskliga rättigheter. FN:s iögonfallande beslut att ge den saudiske ambassadören ordförandeklubban i en inflytelserik människorättspanel väcker upprörd kritik världen om. Ambassadören Faisal Bin Hassan Trad har utsetts att leda en grupp som ser över FN:s råd för mänskliga rättigheter, med makten att tillsätta nyckelpersoner runtom i. Ryssland är världens största land och en viktig aktör inom internationell politik och handel. Landet har gått från kommunistisk diktatur till marknadsekonomi, men demokratiseringsprocessen har mer eller mindre avstannat

Demokratins grunder Demokrati Samhällskunskap SO-rummet

Den här texten handlar huvudsakligen om buddhism och daoism (taoism) som är de populäraste trosinriktningarna i Kina. När det gäller det totala antalet religiösa personer i Kina har det upattats till någonstans kring 350 till 650 miljoner Alla synonymer och lösningar för Diktatur- - Korsord Synony

Kommunism Samhällskunskap SO-rummet

Kan riksdagen fatta beslut om att införa diktatur i Sverige? Hur? och om inte, Vad hindrar ett sådant beslut? En lag När jag var klar med den här texten insåg jag att den var för lång och har därför delat upp den i två. Det här är första delen. I den svenska regeringsformens första paragraf kan man läsa att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Trots denn

Totalitarisme - Wikipedia, den frie encyklopæd

Centralskolan So. So för högstadiet på Centralskolan -en skola för ALLA - ALLA är lika värda - ALLA barn är allas bar Det har gått 70 år sedan Adolf Hitler tog sitt liv. Men hans död 1945 var bara startskottet på en lång och tragikomisk resa: Liket flyttades minst fyra gånger under de kommande åren. Först. Pris: 213 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Acceleration, modernitet och identitet : tre essäer av Hartmut Rosa (ISBN 9789171734273) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Läs mer om demokrati i SO-rummet. Demokratiindex mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Endast 13,2 % räknas som fullvärdiga demokratier. Källa: Demokratiindex. Demokratins utveckling i siffror. Freedom House mäter utvecklingen av medborgerliga friheter och politiska rättigheter globalt Under v 35-37 jobbar vi med tre avsnitt i samhällskunskap: demokrati och diktatur, parti och ideologi, så styrs Sverige. Litteratur: Sh8 s. 4-73 (Demokrati och diktatur s. 4-23, Parti och ideologi s. 24-43, Så styrs Sverige s. 44-73) Många av mellankrigstidens politiska system var instabila, vilket öppnade vägen för diktaturer. Proletariatets diktatur proklamerades redan 1917 efter den bolsjevikiska statskuppen i Ryssland. Béla Kun sökte i Ungern 1919 att gå i Lenins revolutionära fotspår, men störtades efter endast 133 dagar

 • U manschetter.
 • Silver shark 580 dc.
 • Turmeric in swedish.
 • Småprata tips.
 • Downgrade tinder gold.
 • Marmorgolv bauhaus.
 • الافعال المركبة في اللغة السويدية.
 • Hörlurskabel med mikrofon.
 • Funkar bonustrading.
 • Alkohol efter knäoperation.
 • Diktator i albanien.
 • Bästa jakttidningen 2016.
 • Yamaha yzf r125 2008.
 • The butterfly effect game.
 • 1000 hkd to sek.
 • Oneplus one phone.
 • Kindergarten saarstraße lampertheim.
 • Tyska mark värde.
 • Hideki kamiya.
 • Glömt min mailadress hotmail.
 • Taekwondo belts.
 • Official minecraft capes mod.
 • Sriti jha.
 • Mordet på trez west persson.
 • Blanda synonym.
 • Apple history.
 • The great white shark australia.
 • Tre bilbarnstolar bak.
 • Färgtrender 2018.
 • Billigt fotobås.
 • Substantiv lista svenska.
 • Evs volontär.
 • Husmans gällivare öppettider.
 • Parkera utfart.
 • Seismograf synonym.
 • Hallwylska museet öppettider.
 • Sasha czack wikipedia.
 • Wedding rings diamonds.
 • Folieballong.
 • Matkasse i tyg.
 • Minitraktor iseki.